W Poznaniu powstanie Szpitalny Oddział Ratunkowy za ponad 105 mln zł

– MPiT informuje:
wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wraz z dyrektor szpitala Krystyną Mackiewicz podpisali umowę na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o wartości ponad 105 mln zł. W wydarzeniu wzięli także udział minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz,


wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia Tadeusz Dziuba oraz wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Podpisanie umowy i wręczenie pamiątkowego czeku odbyło się przed Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Inwestycja w Poznaniu obejmie budowę i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z całodobowym lądowiskiem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To bardzo istotny projekt, ponieważ obecnie izby przyjęć funkcjonują w różnych budynkach szpitala. Realizacja projektu pozwoli na integrację SOR-u do jednej lokalizacji i rozwinięcie działalności, a także zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i możliwości diagnostyczne.

Projekt obejmuje również optymalizację logistyki wewnętrznej w ramach szpitala, która umożliwi dostęp do infrastruktury szpitalnej adekwatnej do specyficznej sytuacji zdrowotnej danego pacjenta.

„Powstanie nowoczesnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów. To bardzo ważna inwestycja, dlatego dziś z budżetu państwa i funduszy unijnych przekazaliśmy na nią 15 mln zł” – powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński. Środki przeznaczone na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego służą szybkiemu i skutecznemu ratowaniu życia pacjentów, kiedy ze względu na stan zdrowia wymagają niezwłocznego podjęcia czynności diagnostycznych i leczenia.

„Polskie miasta potrzebują nowoczesnych inwestycji w ochronę zdrowia. Cieszę się, że jednym z nich jest Poznań. Podniesienie standardów świadczonych usług medycznych ma nie tylko wpływ na wzrost jakości życia, ale też na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej całego regionu. To z kolei przekłada się na zmniejszenie bezrobocia i większe wpływy do budżetu” – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Dobra organizacja pracy na SOR wymaga inwestycji, dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości wsparł ze środków zarządzanych przez Ministerstwo Zdrowia ponad sto projektów w tym obszarze.

„Sytuacja na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych była przedmiotem dyskusji podczas prac sejmowej komisji zdrowia. Byliśmy zgodni co do tego, że Ministerstwo Zdrowia powinno poprawić ich funkcjonowanie i dlatego szczególnie cieszy podpisanie umowy na rozwój SOR w poznańskim szpitalu” – stwierdził wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia Tadeusz Dziuba.

W ramach inwestycji powstanie SOR, lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także zostanie zakupiony następujący sprzęt:

– Tomograf 16-rzędowy

– Aparat RTG stacjonarny

– Aparat RTG przewoźny

– Panele OIT (16 szt.) – zestaw skonfigurowany indywidualnie wg potrzeb ulokowany na sali intensywnej terapii

– Pompy infuzyjne (36 szt.) – przyrząd medyczny stosowany do ciągłego lub cyklicznego, dokładnego dawkowania zadanego leku.

Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej jako I etap organizacji Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego U.M. w Poznaniu kosztuje ponad 105 mln zł z czego dofinansowanie wynosi 15 mln zł. Realizacja inwestycji zakończy się 31.12.2022 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

skib/ mam/

(Visited 127 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz