W czerwcu rekordowy przelew na konta emerytalne pracowników Volkswagen Poznań

Volkswagen Poznań jest jedną z niewielu firm w Polsce posiadającą Pracowniczy Program Emerytalny. Dotychczasowe porozumienie z 2012 roku zakładało comiesięczne wpłacanie 100 PLN na poczet przyszłych emerytur pracowników Volkswagen Poznań. Obecnie wysokość składki została podniesiona do 3,5% wynagrodzenia.


Jolanta Musielak, Członek Zarządu ds. Personalnych i Organizacji „Przez ostatnie 7 lat funkcjonowania programu zbudowaliśmy w naszej załodze wysoką świadomość, jak ważne jest dodatkowe oszczędzanie na emeryturę. Świadczy o tym zarówno wysoki poziom uczestnictwa w programie, jak i wysoki odsetek osób dobrowolnie opłacających składkę dodatkową (27% wszystkich uczestników). Przyjęta w październiku 2018 roku ustawa zakłada obowiązkowe zaangażowanie finansowe tak po stronie pracodawcy jak i samego pracownika. W Volkswagen Poznań podęliśmy decyzję o całkowitym sfinansowaniu przez pracodawcę składek na rzecz istniejącego i dobrze znanego Pracowniczego Programu Emerytalnego. W czerwcu naliczono rekordową składkę na ten cel – 4,5 mln PLN. Kumulacja wynika z tego, że poza zasadniczym wynagrodzeniem, w czerwcu wypłacany jest także bonus wakacyjny w wysokości 100% wynagrodzenia.”  

Hans Joachim Godau, Członek Zarządu ds. Finansowych „Od momentu wprowadzenia pracowniczego programu emerytalnego w roku 2012 nasze przedsiębiorstwo zainwestowało już blisko 50 mln PLN w zabezpieczenie emerytalne swoich pracowników. Wraz z aktualnym porozumieniem oraz dopasowaniem wysokości odprowadzanej składki do poziomu 3,5% miesięcznego wynagrodzenia dochodzi do tej sumy kolejne 60 mln PLN. W ten sposób Volkswagen Poznań zwiększa w sposób znaczący swój wkład w długofalowe zabezpieczenie pracowników, oferując im do dyspozycji kolejny element płacowy. Również pracownicy wnoszą swój wkład w realizację tego porozumienia – poprzez zwiększenie elastyczności czasu pracy w roku bieżącym oraz kolejnym. Umożliwi to ukierunkowane sterowanie planem produkcyjnym w zakładach, jak również wyrównanie wahań podczas czekającego nas wdrożenia nowych produktów.”     

 Porozumienie zostało zarejestrowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, co pozwoliło na wprowadzenie zmian w funkcjonującym dotychczas Pracowniczym Programie Emerytalnym, wdrożonym przed 7 laty na mocy porozumienia płacowego z reprezentacją pracowników.  

Volkswagen Poznań

Volkswagen Poznań to największy producent samochodów w Polsce.  Rok 2018 był rekordowym w historii spółki. Taśmy produkcyjne opuściło 266 819 samochodów, tym  VW Caddy 161 035 szt (Poznań, Swarzędz), VW T6: 29 880 (Poznań, Swarzędz), VW Crafter 66 889 szt (Września), MAN TGE 9 015 szt. (Września).

Spółka to także największy pracodawca w Wielkopolsce dający zatrudnienie ponad 11 000 osób w 4 zakładach produkcyjnych.

(Visited 290 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz