Uwaga! Natychmiastowe stawiennictwo w ramach certyfikacji Wojsk Obrony Terytorialnej

Natychmiastowe stawiennictwo w ramach certyfikacji Wojsk Obrony Terytorialnej

Dzisiaj w nocy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymali sygnał alarmowy obligujący do natychmiastowego stawiennictwa. Sprawdzenie liczby żołnierzy, którzy stawili się w swoich jednostkach w określonym czasie- to jeden z elementów trwającej certyfikacji Wojsk Obrony Terytorialnej.


Żołnierze przemieszczający się do jednostek, to element ćwiczenia- nie ma to związku z jakimkolwiek zagrożeniem bezpieczeństwa państwa, ani z działaniami wojennymi w Ukrainie.

***

Certyfikacja jest sprawdzianem, który ma potwierdzić, że dany rodzaj Sił Zbrojnych spełnia określone normy i kryteria, a zatem zdolny jest do wykonania przydzielonych mu zadań – zarówno w czasie pokoju, w czasie różnego rodzaju kryzysów, jak i w czasie wojny. Wojska Obrony Terytorialnej będą pierwszym w Polsce Rodzajem Sił Zbrojnych w całości poddanym certyfikacji. Dotychczas certyfikacji poddawano tylko wybrane jednostki wojskowe.

W certyfikacji bierze udział także 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Podległe pododdziały sprawdzane są m.in. kątem zdolności potencjału osobowego, wyposażenia, czy czasu uzyskania gotowości do realizacji zadań.

Proces oceny zdolności do wykonywania zadań przez Wojska Obrony Terytorialnej przeprowadzany zostanie w oparciu o normy ujęte w dokumencie Forces Standards Volume VII Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units (CREVAL), które opracowane zostały na potrzeby standaryzacji działań sił zbrojnych państw członkowskich NATO. 

W ramach certyfikacji ocenia się kilka obszarów działalności, spośród których wymienić można:

– procentowy stan ukompletowania stanem osobowym i wyszkolenie żołnierzy, na poziomie zapewniającym realizację zadań;

– procentowe ukompletowanie zasadniczym sprzętem wojskowym oraz sprawność tego sprzętu;

– poziom zapasów taktycznych, które powinny zapewnić osiągnięcie założonej kategorii gotowości bojowej i realizację zadań.

por. Anna JASIŃSKA – PAWLIKOWSKA

foto: DWOT

 

 

(Visited 367 times, 2 visits today)

Leave a Reply