Uwaga! KOSZENIE TRAW I REMONTY NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

KOSZENIE TRAW I REMONTY NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

Lato to okres intensywnych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Na trasach wojewódzkich w całej Wielkopolsce trwają m.in. koszenie traw, remonty cząstkowe nawierzchni, odnawianie oznakowania poziomego.


Zadania są realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb, całymi ciągami dróg i potrwają aż do jesieni. W związku z tym na drogach wojewódzkich mogą występować tymczasowe utrudnienia w ruchu w postaci miejscowych zwężeń jezdni. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności!

WZDW w Poznaniu

(Visited 221 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz