USG dla szpitala w Szamotułach

ojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wspólnie ze starostą szamotulskim Józefem Kwaśniewiczem podpisali umowę w sprawie przekazania dotacji celowej na zakup aparatu USG dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.


Gośćmi uroczystego podpisania dokumentów byli: poseł Marta Kubiak, wicestarosta szamotulski Beata Hanyżak i dyrektor szpitala Remigiusz Pawelczak.

W ramach dotacji celowej z rezerwy ogólnej wojewody wielkopolskiego dla powiatu szamotulskiego zostanie zakupiony aparat USG wraz z głowicami z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. Aparat będzie wykorzystywany w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które mieszczą się w nowo wybudowanym budynku.

Planowana całkowita wartość realizacji zadania wynosi 224 900 zł, z czego 80% stanowi dotacja wojewody wielkopolskiego w wysokości 179 900 zł. Dla realizacji inwestycji  powiat  szamotulski zabezpieczył kwotę wkładu własnego w wysokości 45 000 zł, co stanowi 20%  wartość realizacji zadania.

Zakupiony sprzęt podwyższy jakość diagnostyczną wstępnej oceny pacjentów. Ze względu na posiadane głowice będzie wykorzystywany przez takie poradnie specjalistyczne jak: poradnia urologiczna, kardiologiczna, chirurgii naczyniowej, reumatologiczna. Spowoduje to podniesienie jakości świadczonych usług medycznych, poprawi bezpieczeństwo i komfort leczenia pacjentów.

/poznan.uw.gov.pl/????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????(Visited 84 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz