Składowisko substancji chemicznych o nieznanym składzie i właściwościach.

18 września 2018 roku tuż po godzinie 10.00 Dyżurny Operacyjny Powiatu otrzymał dyspozycję zadysponowania zastępów Straży Pożarnej do Rozdrażewa w celu zabezpieczenia i rozpoznania zagrożenia w miejscu prowadzonych czynności dochodzeniowych funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji  w Poznaniu.


Dyżurny Stanowiska Kierowania do zdarzenia zadysponował jeden zastęp z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Krotoszynie, jeden zastęp z Jednostki OSP Rozdrażew oraz jeden zastęp z Jednostki OSP Koźmin Wielkopolski. Na miejsce zdarzenia udał się również Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Krotoszynie. Ze względu na charakter zdarzenia na miejsce zadysponowano  Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z Ostrowa Wielkopolskiego.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej, Kierujący Działaniami Ratowniczymi przeprowadził rozpoznanie w wyniku którego ustalił, że na terenie jednej z posesji w budynkach magazynowych oraz na zewnątrz obiektów składowane są substancje chemiczne o nieznanym składzie i właściwościach. Substancje składowane są w pojemnikach o różnej objętości.

Strażacy zabezpieczeni w lekkie ubrania ochrony przeciwchemicznej oraz w sprzęt ochrony dróg oddechowych przeprowadzili rozpoznanie pod kątem identyfikacji substancji. Użyte na miejscu przyrządy pomiarowe nie wskazywały zagrożenia. Ratownicy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno -Ekologicznego przystąpili do pobierania próbek, które zostały zabezpieczone przez zespół dochodzeniowy policji. Po ponownym sprawdzeniu pomieszczeń i stwierdzeniu braku zagrożenia udostępniono funkcjonariuszom policji pomieszczenia do dalszych czynności dochodzeniowych. Na tym działania zakończono, jednostki wróciły do miejsc stacjonowania.

Działania Straży Pożarnej trwały 5 godzin i 7 minut.

Opracował: kpt. Tomasz Patryas

Zdjęcia: Gazeta Krotoszyńska
(Visited 215 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz