Ulicami Zbąszynia do Niepodległej – ZAPROSZENIE

Zapraszamy na wspólny spacer ulicami Zbąszynia z lokalnym przewodnikiem, Łukaszem Kwaśnym, członkiem Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Zbąszyniu.
Inicjatorem spaceru jest Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu. Nasz program działań na jesień roku 2018 zainspirowany został postaciami bohaterów historycznych,


których działalność związana była z Powstaniem Wielkopolskim, dzięki któremu ziemia zbąszyńska odzyskała niepodległość i została przyłączona do Niepodległej Polski. Są to patrioci, których walka i praca związane były z działalnością na terenie naszej Małej Ojczyzny:
gen. Dowbor Muśnicki, Gen. Taczak, Mielżyński, ppor. Klemczak, ppor. Krause, ppor. Zenkteler, ppor. Kudliński i ci bardzo
mało znani np. Wiktor Unrug (nie ma nazwy ulicy z jego nazwiskiem), ale też cywile np. Jacenty Janek, bohaterski kolejarz
to najważniejsi powstańcy, lokalni bohaterowie, których nazwiskami nazwano zbąszyńskie ulice. Jednak z naszych wywiadów wynika, że często sami mieszkańcy ulic Zbąszynia nie wiedzą, kim byli ci, których nazwiska widnieją na nazwach ulic, a data z nazwy ulicy „ul. 17 Stycznia”, przy której zlokalizowana jest Biblioteka Publiczna, wciąż wielu osobom, mimo różnych wieloletnich działań upamiętniających i edukacyjnych, nie kojarzy się z rokiem 1920 i odzyskaniem przez nas niepodległości. Jedynie nazwa ulicy, przy której mieści się Zbąszyńskie Centrum Kultury, czyli „Powstańców Wielkopolskich” każdej osobie, z którą przeprowadziliśmy wywiad, kojarzy się właściwie i większość rozmówców potrafi powiedzieć, czym ogólnie było Powstanie Wielkopolskie i jakie miało znaczenie dla historii ziemi zbąskiej.
Spacer przygotowywany jest specjalnie na okazję 100. rocznicy odzyskania niepodległości i jest częścią projektu „Ulicami Zbąszynia do Niepodległej” – zadanie to zostało dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Spotykamy się pod domem kultury o godz. 15.00 i wspólnie spacerujemy w kierunku biblioteki, słuchając rożnych historii związanych z powstaniem. W bibliotece czeka na nas poczęstunek, ciepła kawa i herbata, a następnie wykład doktora Zdzisława Kościańskiego pt. „Bohaterowie Niepodległości”, także przygotowywany specjalnie na tę okazję. Wykład przybliży sylwetki lokalnych bohaterów powstania, szczególnie tych, których nazwiska noszą w nazwie zbąszyńskie ulice.
Wstęp wolny.

Łukasz Kwaśny – lokalny pasjonat historii regionu, szczególnie interesuje się okresem międzywojennym, w tym Powstaniem Wielkopolskim. Członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Zbąszyniu.

dr Zdzisław Kościański – polski historyk, regionalista, pisarz i doktor nauk humanistycznych. Autor blisko 500 publikacji
naukowych i popularnonaukowych w tym kilkunastu książek. Obszar jego zainteresowań stanowi historia Polski pierwszej
połowy XX wieku, w szczególności dzieje kawalerii, powstania wielkopolskiego 1918-1919 oraz Wielkopolski. Inicjator
wielu sesji naukowych i popularnonaukowych również adresowanych do młodzieży; moderator licznych wystaw m.in.
„Kawaleria polska 1918-1947”, „Nowotomyślanie w wojnie 1939 roku”, „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”. Opracował
wiele biogramów powstańców m.in. na łamach zbiorowych biografii wydawanych przez Towarzystwo Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918/1919, pod tytułem Powstańcy wielkopolscy… Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego
1918/1919.

Współinicjator powstania w Zbąszyniu Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

(Visited 173 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz