Trzecia edycja projektu „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”

Pod przewodnictwem wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna odbyło się dziś posiedzenie zespołu trzeciej edycji projektu „Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. W naradzie uczestniczył także poseł na Sejm RP Witold Czarnecki.


Podczas spotkania zespołu doradczego omówione zostały tematy związane między innymi z bieżącą sytuacją w rolnictwie.

Podczas spotkania przedstawiony został plan działania oraz omówiono tematy i zagadnienia jakie będą poruszane na tegorocznych spotkaniach z rolnikami. Odbędą się one we wszystkich powiatach województwa. Są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie możliwości do uzyskania rzetelnych oraz praktycznych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji.

Zespół podsumował także działania jakie zostały podjęte w ubiegłym roku w związku z wystąpieniem suszy rolniczej w regionie. Poinformowano też o zakończeniu przez wojewodę weryfikacji protokółów oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku suszy.

„Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” jest inicjatywą instytucji działających na rzecz rolnictwa. W skład projektu wchodzi: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.







(Visited 171 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz