TRWA ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 449 W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM

Od połowy czerwca trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku pomiędzy miejscowościami Rojów i Ostrzeszów. Obecnie wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz


– prowadzi roboty przy budowie kanalizacji deszczowej i poszerzaniu jezdni.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. wyrównanie szerokości jezdni do 7 m, ułożenie nowej nawierzchni, budowę chodnika, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, odcinka kanalizacji deszczowej, utwardzenie istniejących zjazdów oraz wykonanie barier ochronnych.

Wartość zadania wynosi 4,6 mln zł. Termin realizacji to koniec listopada 2018 r.

/wzdw.pl/
(Visited 41 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz