TRWA REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 306 NA GRANICY GMIN BUK I STĘSZEW

Trwa remont nawierzchni jezdni na odcinku drogi wojewódzkiej nr 306 pomiędzy granicą gmin Buk i Stęszew a miejscowością Tomiczki w powiecie poznańskim.


Zakres robót na długości 1,2 km obejmuje m.in. ułożenie nowej nawierzchni jezdni na podbudowie mineralno-cementowo-emulsyjnej, umocnienie poboczy, regulację skarp, odmulenie rowów i wykonanie oznakowania.

Wartość zadania wynosi 1,8 mln zł. Wykonawcą jest spółka Colas Polska. Termin realizacji to lipiec 2019 r.

(Visited 323 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz