To był dobry rok w poznańskim budownictwie

W ubiegłym roku w Poznaniu stanęło prawie 80 budynków wielorodzinnych z około 3,5 tysiącem mieszkań. To o ponad 50 proc. więcej niż w 2017 roku. Wzrosła też liczba oddanych do użytku domów jednorodzinnych. W 2018 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odebrał 375 takich budynków – o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej.


Powstaje coraz więcej obiektów użyteczności publicznej. Do tego dochodzą inwestycje związane z infrastrukturą.

Ubiegły rok dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego był bardzo pracowity. W mieście zrealizowano ponad tysiąc budowlanych inwestycji – budynków jedno- i wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej (o funkcji biurowej, handlowej, usługowej i edukacyjnej) czy związanych z infrastrukturą. 

Biznes budownictwa mieszkaniowego kwitnie

W 2018 roku w Poznaniu ukończono budowę 79 budynków wielorodzinnych, w których powstało 3,5 tysiąca mieszkań. To najlepszy wynik w tej kategorii obiektów budowlanych na przestrzeni ostatniej dekady. W ubiegłym roku oddano do użytku o 27 budynków więcej niż w 2017 r. i aż 40 więcej niż w 2016 r.

– Wzrosła też liczba domów jednorodzinnych. W 2018 roku „odebraliśmy” 375 obiektów tej kategorii. To o 28 budynków więcej, niż w roku 2017 – tłumaczy Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Więcej szkół, biur, sklepów i budynków usługowych

Budownictwo, to nie tylko „mieszkaniówka”. W 2018 roku PINB „odebrał” 395 obiektów o charakterze niemieszkalnym, o 32 więcej niż w 2017 r. Dominowały przedsięwzięcia infrastrukturalne, na przykład sieci uzbrojenia terenu: wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (197 obiektów) oraz budowle drogowe, np. rozbudowa istniejących ulic, budowa ścieżek pieszo-rowerowych, parkingów oraz całych układów drogowych (50 obiektów).

– Ponadto powstało 69 budynków użyteczności publicznej, głównie o funkcji handlowej, usługowej, biurowej i edukacyjnej. Takich obiektów w 2018 r. stanęło o 7 więcej, niż rok wcześniej – wyjaśnia Paweł Łukaszewski.

Łącznie w 2018 powstało 106 budynków niemieszkalnych (oprócz placówek edukacyjnych, budynków usługowych, biur i sklepów, także magazyny i obiekty przemysłowe), a w 2017 r. – 90. Sporą grupę obiektów niemieszkalnych, stanowią także budynki garażowe i gospodarcze.

– Ogółem, w 2018 roku zrealizowano w Poznaniu 1055 obiektów i robót budowlanych, wymagających pozwolenia na użytkowanie bądź dokonania zawiadomienia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania. Porównując bardzo dobre wyniki, realizacji budowlanych inwestycji w roku 2017, do wyników ubiegłorocznych, to wniosek jest jeden – rok 2018 okazał się jeszcze lepszym niż poprzedni – podsumowuje Paweł Łukaszewski.

Działania Miasta zostały docenione

Wpływ na wzrost oddawanych do użytku inwestycji, ma niewątpliwie to, jak sprawnie wydawane są w Poznaniu decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę.

W corocznej edycji Rankingu Miast Polski organizowanym przez m.in Polski Związek Firm Deweloperskich promującym ośrodki miejskie, które wyróżniają się sprawną i dobrze działającą administracją publiczną Miasto Poznań w roku 2018 zajęło I miejsce tym samym utrzymując pozycję lidera z roku 2017.

Autorzy rankingu badali, w jakim czasie wydawane są decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a także, w jakim stopniu miasta pokryte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Wydział Urbanistyki i Architektury wydał w ubiegłym roku ogółem ok. 3000 decyzji o pozwoleniu na budowę i taki poziom utrzymuje się od kilku lat. Równocześnie, w ramach ww. postępowań  odnotowany został znaczący wzrost liczby decyzji dla lokali mieszkalnych – z 4057 mieszkań w 2015 r. do 9908 mieszkań w roku 2018.

AJ /poznan.pl/

(Visited 37 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz