To był dla strażaków prawdziwy Dzień PSZCZELARZA.

 Służba w dniu 04.06.2019 dla poznańskich strażaków obfitowała w wyjazdy do zdarzeń z udziałem owadów błonkoskrzydłych. Tak się złożyło, że wszystkie zdarzenia dotyczyły pszczelich rojów. Pszczoły są owadami zapylającymi, co oznacza, że odgrywają bardzo ważną rolę w przyrodzie.


W ostatnim czasie obserwuje się zwiększone wymieranie pszczół, głównie na terenie USA i Europy Zachodniej. Prawdopodobną przyczyną wymierania jest stosowanie pestycydów w czasie kwitnięcia roślin. Dlatego, wszelkie działania Straży Pożarnej zmierzają do bezpiecznego usunięcia roju. Zabezpieczony rój przekazuje się pszczelarzowi. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Należy również dodać, że interwencja Straży Pożarnej jest zasadna tylko w przypadku, kiedy rój czy gniazdo os lub szerszeni stwarza bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. W innym przypadku należy poinformować o zaistniałym fakcie firmy specjalizujące się w tego typu zdarzeniach.

Opracował: mł. asp. Łukasz Leśniak

(Visited 271 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz