Terytorialsi pomagają w opiece nad pacjentami szpitala w Skwierzynie

Żołnierze 12WBOT wraz z lubelskimi terytorialsami, postanowili pomóc personelowi medycznemu ze szpitala im. Radzimira Śmigielskiego. Włączyli się w opiekę nad pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.


Sytuacja w ZOL jest trudna. Wszyscy pracownicy wkładają duży wysiłek w pracę na oddziałach objętych kwarantanną. Z pomocą przyszli żołnierze ze 151 batalionu lekkiej piechoty, który wchodzi w skład 12 Wielkopolskiej Brygady OT. W opiece pomagają również terytorialsi 2 Lubelskiej Brygady OT, którzy zostali oddelegowani do Skwierzyny.     W tzw. Grupie Interwencyjnej działa 4 żołnierzy. Ich zadaniem jest przede wszystkim opieka nad seniorami i pomoc personelowi medycznemu w codziennych czynnościach.

Traktujemy żołnierzy jak nasz personel. Bardzo pomagają nam w opiece nad pacjentami. Osobiście, kocham opiekować się pacjentami geriatrycznymi, ale wiem, że jest to wyzwanie i nie każdy daje sobie z tym radę. Dzięki pracy lubuskich terytorialsów, uniknęliśmy konieczności ewakuacji. Mimo, iż zachowujemy reżim sanitarny, koronawirus wdziera się również do nas. Żołnierze są bardzo empatyczni i nie odmawiają pomocy w żadnym aspekcie – opowiada mgr Jolanta Prędkiewicz, naczelna pielęgniarka szpitala w Skwierzynie.

Część medyków i opiekunów przebywa również w kwarantannie, więc w szpitalu przyda się każda dodatkowa para rąk do pracy.

–  Terytorialsi przybyli do nas z prawdziwą odsieczą. Bardzo dziękuję dowódcy skwierzyńskiego batalionu WOT ppłk Arturowi Filipowiczowi i jego  żołnierzom za pomoc. Wykonują swoje obowiązki wzorowo i zajmują się pacjentami z ogromnym oddaniem i zrozumieniem – mówi prezes szpitala w Skwierzynie, Edyta Broniewska.

Jednym z żołnierzy, który służy aktualnie w skwierzyńskim ZOL jest szer. Krystian Małocha –Usłyszałem, że w szpitalu potrzebna jest pomoc. Postanowiłem, że zgłoszę się. Nie sądziłem, że jest to tak ciężka praca, ale robię to chętnie, bo ci ludzie tego potrzebują. Nic, co ludzkie nie jest mi obce. Gdy założyłem mundur, wiedziałem, że moja służba polegać będzie również na wsparciu osób z mojego otoczenia w kryzysie.

Żołnierze wielkopolskiej brygady działają w ramach Zespołu Interwencyjnego, w systemie tygodniowym. Zawsze, po zakończeniu zadania, terytorialsi zostaną poddani kwarantannie, by wykluczyć zakażenie COVID-19.  Żołnierze z 12 WBOT wcześniej już opiekowali się pensjonariuszami w kaliskim DPS  oraz podczas ewakuacji „Domu Kombatanta” w Zielonej Górze.

Brygada realizuje te zadania w ramach akcji „Trwała Odporność”. Tuż po zakończeniu operacji „Odporna Wiosna”, działania WOT zmieniły charakter. Rozpoczęła się „Trwała Odporność”, która skupia się na gaszeniu ognisk SARS COV-2. W tym momencie, działania terytorialsów ukierunkowane są na wsparcie służb medycznych i sanitarnych oraz zaangażowaniu w pomoc na poziomie województw i samorządów.

ppor. Anna JASIŃSKA – PAWLIKOWSKA

foto: DWOT

12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej

(Visited 77 times, 1 visits today)

Leave a Reply