Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty zrealizowane w Gołańczy

Szkoda Ciebie na takie Patoklimaty, to hasło kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. Narkotyki i dopalacze zabijają.
Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji.

Profilaktyk Społeczny Monika Kowalska przeprowadziła zajęcia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychotropowych i psychoaktywnych a także dopalaczy wśród młodzieży Młodzieżowego Ośrodka Socoterapii w Gołańczy.

(Visited 25 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz