Szczury w Nowym Tomyślu. Czy grozi nam ich plaga? – ODPOWIEDZI

Szczury w Nowym Tomyślu. Czy grozi nam ich plaga? – Tak zatytułowana była informacją jaką otrzymaliśmy od naszego czytelnika, do informacji dołączone zostały zdjęcia wykonane w czwartek ( 10.08.2017r.) w Nowym Tomyślu na os. Północ


nieopodal przedszkola w kierunku placu zabaw .

W informacji czytelnik pyta : Czy to już jakaś plaga szczurów w Nowym Tomyślu , by na ruchliwym przejściu między blokami , można było napotkać olbrzymiego padłego szczura, nowotomyskie osiedla są bardzo czyste, a odpowiednie służby dbają o porządek, stąd też zdziwienie że w godzinach popołudniowych na środku osiedlowego chodnika, gdzie bawią się dzieci, w bliskości bardzo obleganego placu zabaw padły gryzoń. 

W tej sprawie zapytanie wysłaliśmy do odpowiednich służb, czekamy na odpowiedź o której poinformujemy na naszych łamach. Czytelnikowi dziękujemy za informację i zdjęcia. (red)

[AKTUALIZACJA – odpowiedzi]
Adrianna Zielińska
Naczelnik wydziału Komunalnego Rolnictwa i ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu:

W odpowiedzi na  zapytanie informujemy, iż zgodnie z rozdziałem 8 § 21 ust 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl, uchwała nr XXIII/205/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku to na właścicielach posesji spoczywa obowiązek przeprowadzania deratyzacji.
Ww. paragraf brzmi :
„Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz obiektami użyteczności publicznej zobowiązani są do przeprowadzania co najmniej raz w roku deratyzacji na terenie tych nieruchomości, a także każdorazowo w przypadku wystąpienia gryzoni.”.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 13.06.2017 r. Gmina Nowy Tomyśl wystąpiła do właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz właścicieli obiektów użyteczności publicznej takich jak kościoły, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyślu, PU ZGM , szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia,szpital, banki, restauracje, sklepy, stacje paliw z pismem przypominającym o ww. obowiązku.

Poprosiliśmy także o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Kiedy ostatni raz przeprowadzaliście Państwo deratyzację w swoich obiektach?


2. Czy obecnie zaobserwowaliście Państwo występowanie gryzoni w obiekcie lub jego okolicy?

Otrzymaliśmy informację ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, że zdarzają się przypadki pojawiania się szczurów np. w kanałach sieci cieplnej, węzłach cieplnych, przyłączach wody studniach kanalizacyjnych oraz pionach kanalizacji sanitarnej. Dlatego też Spółdzielnia podejmuje działania związane z wykładaniem trutki.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplej w Nowym Tomyślu Spółka z o. o. poinformowało, że raz do roku wykłada trutkę, a ponieważ w ostatnich tygodniach zauważyli zwiększoną ilość występowania szczurów powtórzą te działania.

Przedszkole Nr 4 „Bolka i Lolka” poinformowało, ze od kwietnia do maja 2017r. w trakcie przeprowadzania deratyzacji zauważyli ślady występowania gryzoni, a Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych im. Mikołaja Kopernika w Nowym Tomyślu poinformował, że przeprowadzono deratyzację piwnic i kotłowni w dniach 22-30.05.2017 r. bowiem w okolicy Szarki zauważyli występowanie gryzoni.
Natomiast pozostałe instytucje nie potwierdziły występowania gryzoni w obrębie obiektów i terenów przez nich administrowanych.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Tomyślu
Tomasz Jurkiewicz:

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie odnośnie ewentualnych zgłoszeń obecności szczurów uprzejmie informuję, że tutejszy Inspektorat nie otrzymywał informacji dotyczących obecności gryzoni. Nie stwierdzaliśmy również ich obecności na terenach nadzorowanych obiektów produkcji i przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego a także na terenach skupów zwierząt, miejsc ich gromadzenia, utrzymywania. Tego typu obiekty obowiązane są z mocy prawa do przeprowadzania stałego monitoringu i zwalczania gryzoni (1x w miesiącu) co przynosi oczekiwane efekty w postaci braku stwierdzania szkodników.


 

 

(Visited 2 920 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz