Stypendia Miasta Poznania dla najzdolniejszych maturzystów

32 tegorocznych maturzystów otrzymało w czwartek stypendia w ramach nagrody za wybitne osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych. Wyróżnienia otrzymali ci, spośród laureatów i finalistów, którzy zdecydowali się podjąć naukę na poznańskich uczelniach.


– Bardzo się cieszymy, że zechcieliście podjąć studia na poznańskich uniwersytetach. Spotkamy się z wami w salach wykładowych i będziemy starali się tak działać, aby wszystkim zapewnić najwyższe kwalifikacje – powiedział prof. Stanisław Lorenc z Rady Akademickiego i Naukowego Poznania.

Po zapoznaniu się z opinią Rady Akademickiego i Naukowego Poznania, której przewodniczy prof. dr hab. Andrzej Legocki z PAN, Prezydent Miasta przyznał stypendium wybranym kandydatom i kandydatkom na rok akademicki 2017/2018. Ze stypendium skorzystają 32 osoby. Wśród grona wyróżnionych znalazło się 8 laureatów i laureatek oraz 24 finalistów i finalistek olimpiad. Tym samym grono Stypendystów Miasta Poznania ze wszystkich edycji zwiększyło się do 260 osób.

Osoby korzystające z programu stypendialnego, to wybitnie zdolni młodzi ludzie, którzy w wielu przypadkach zdobyli więcej niż jeden tytuł w olimpiadach przedmiotowych, łącznie 32 tegorocznych stypendystów otrzymało aż 38 tytułów laureata lub finalisty (9 laureatów, 29 finalistów) w 12 olimpiadach.

Olimpiady najliczniej reprezentowane w tej edycji to: geograficzna (7 osób), oraz po 5 osób z: historycznej oraz literatury i języka polskiego.

Kolejny już rok największym zainteresowaniem wśród Stypendystów cieszy się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, na którym naukę podjęły 22 osoby spośród stypendystów. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnika Poznańska oraz Uniwersytet Ekonomiczny przyjmą taką samą liczbę stypendystów i stypendystek – po 3 osoby. Jedna osoba studiować będzie na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Miasto oferuje wybranym studentom stypendia w wysokości 1400 zł (laureaci) i 1300 zł (finaliści) miesięczne. Stypendia będą wypłacane przez jeden rok akademicki, od października do czerwca.

Stypendyści Miasta Poznania zostaną włączeni w działania promujące Poznań jako silny ośrodek akademicki i miasto przyjazne osobom studiującym.

Hubert Bugajny/biuro prasowe/Wydział Rozwoju Miasta


(Visited 202 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz