Strażackie manewry nowotomyskiego plutonu ratowniczego

W czwartek, 28 listopada 2019r., pod siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu doszło do koncentracji znacznych sił pożarniczych. W stan gotowości postawione zostały jednostki z JRG Nowy Tomyśl, OSP Bukowiec, OSP Boruja Kościelna i OSP Bolewice wchodzące w skład nowotomyskiego plutonu ratowniczego i dodatkowo jednostka OSP Jastrzębsko Stare.


W sali szkoleniowej Komendy została przeprowadzona odprawa podczas której przypomniano strukturę organizacyjną  Powiatowego Plutonu Ratowniczego, cel jego utworzenia, zakres zadań stawianych przed plutonem oraz zasady dysponowania. Część teoretyczna była wstępem do zaplanowanych ćwiczeń, które zostały przeprowadzone w miejscowości Sękowo, na terenie firmy Elektrorecykling, zajmującej się głównie recyklingiem elektroodpadów. Celem ćwiczeń było:

a) postawienie w stan gotowości bojowej plutonu ratowniczego powiatu nowotomyskiego,

b) skoncentrowanie plutonu ratownicze w punkcie koncentracji sił         i środków w siedzibie KP PSP Nowy Tomyśl,

c) zapoznanie wszystkich zastępów jednostek OSP wchodzących       w skład powiatowego plutonu ratowniczego z zasadami funkcjonowania,

d) zapoznanie uczestników ćwiczeń z zasadami alarmowego przemieszczania się kolumny pożarniczej,

e) doskonalenie umiejętności działań gaśniczych podczas pożarów na terenie firm recyklingowych,

f) dostarczanie wody na cele pożarowe,

g) doskonalenie umiejętności obsługi układów wodno pianowych pojazdów pożarniczych,

h) doskonalenie zasad zaopatrzenia wodnego poprzez dowożenie, buforowanie i przetłaczanie,

i) doskonalenie zasad organizacji łączności radiowej,

j) doskonalenie zasad kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

W założeniu do ćwiczeń przyjęto, że doszło do powstania pożaru wewnątrz magazynu przeznaczonego na składowanie elektronarzędzi. W pierwszym rzucie do pożaru zadysponowane zostały dwa zastępy z JRG Nowy Tomyśl i OSP Jastrzębsko. Doszło do szybkiego rozwinięcia pożaru, pierwszy KDR zażądał wsparcia  większych sił i środków. Na miejsce zdarzenia zadysponowany zostaje Powiatowy Pluton Ratowniczy. W trakcie ćwiczeń utworzono punkt czerpania wody na terenie sąsiedniego zakładu, firmy Hellmann Worldwide Logistics, wykorzystując nadziemny zbiornik przeciwpożarowy. Jednostka OSP Boruja Kościelna posiadająca pompę dużej wydajności zbudowała magistrale wodną od punktu czerpania wody z wykorzystanie węży W110 do zbiornika buforowego, ustawionego w odległości 500 metrów. Zadaniem zastępu jednostki OSP Bukowiec było zassanie wody ze zbiornika buforowego i zasileniu samochodu jednostki OSP Bolewice oraz drabiny mechanicznej SD-30 z JRG Nowy Tomyśl. Pozostałe zastępy gaśnicze z JRG Nowy Tomyśl, OSP Bolewice i OSP Jastrzębsko Stare otrzymały zdanie podawania prądów gaśniczych w natarciu i obronie obiektu objętego pożarem oraz składowisk elektronarzędzi. Działaniami ratowniczo gaśniczymi dowodził kpt. Rafał Maniecki – dowódca zmiany III JRG Nowy Tomyśl, natomiast w rolę rozjemców wcielili się mł. kpt. Jakub Kłosowski – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, dowódca JRG Nowy Tomyśl  asp. sztab. Andrzej Łaciński oraz zastępca dowódcy JRG kpt. Damian Żukrowski. Wyżej wymienieni dokonali podsumowania ćwiczeń, które nastąpiło w miejscu ich przeprowadzenia. Umiejętności strażaków w zakresie wykonania założeń taktycznych oraz obsługi sprzętu zostały ocenione bardzo wysoko. Były to już drugie ćwiczenia nowotomyskiego plutonu ratowniczego, które mają za zadanie doskonalenie umiejętności współdziałania zastępów w ramach tej struktury ratowniczo gaśniczej.

Opracowanie i zdjęcia: asp. sztab. Andrzej Łaciński

(Visited 173 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz