Nowy Tomyśl: Spotkanie z Rzecznikiem praw Obywatelskich

W czwartek, 14 marca w auli Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem. 
Podczas spotkania Rzecznik opowiedział o swojej pracy i kompetencjach. Spotkanie w Nowym Tomyślu było praktycznym potwierdzeniem tego, że Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się każdymi problemami dotykającymi społeczeństwo. 
W trakcie spotkania oraz indywidualnie po spotkaniu była możliwość zgłaszania swoich problemów bezpośrednio do rzecznika. 
Wizyta w Nowym Tomyślu to jedno z wielu spotkań regionalnych z udziałem Rzecznika Adama Bodnara i jego współpracowników. Od września 2015 roku, czyli od początku kadencji RPO, jego biuro zorganizowało podobne wydarzenia w ponad 150 miejscowościach. Podczas rozmów z mieszkańcami i organizacjami społecznymi udaje się wyłonić sprawy, w których rzecznik jest w stanie pomóc. Następnie trafiają one do jego biura, gdzie analizuje je zespół prawników. Zgłaszane tematy i problemy są dokładnie notowane, a zgłaszający mogą liczyć na informację zwrotną, co się stało z ich sprawą.
W tym samym dniu Rzecznik spotkał się także z władzami samorządu powiatowego: starostą Andrzejem Wilkońskim, wicestarostą Marcinem Bramborem oraz Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu Łukaszem Nyczkowskim. Podczas spotkania władze samorządowe podziękowały Rzecznikowi za wpis do Złotej Księgi Dobrych Praktyk, w której znalazły się organizowane m. in. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Igrzyska dla osób z niepełnosprawnością.
powiatnowotomyski
(Visited 69 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz