Spotkanie z rodzicami i opiekunami dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu nowotomyskiego.

W Powiatowym Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Nowym Tomyślu odbyło się kolejne spotkanie z rodzicami i opiekunami dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu nowotomyskiego.


W rozmowach wzięli udział: starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, wybrany na wójta Kuślina na kolejną kadencję Mieczysław Skrzypczak, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyślu Magdalena Kędzia Kluj , zastępca dyrektora PCPR Łukasz Nyczkowski oraz dyrektor OPS w Nowym Tomyślu Danuta Michałowicz. Rozmowy dotyczyły kwestii opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, możliwości zapewnienia różnych form rehabilitacji, współpracy z jednostkami pomocy społecznej różnego szczebla oraz likwidacji barier architektonicznych. Poruszona została również sprawa wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

Źródło: POWIAT NOWOTOMYSKI(Visited 249 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz