Solaris i firmowy żłobek „Pod Zielonym Jamniczkiem” z nagrodą Asa Odpowiedzialnego Biznesu

Solaris Bus & Coach został ponownie nagrodzony za działalność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Tym razem w plebiscycie organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum PISOP firma została doceniona za inicjatywę żłobka „Pod Zielonym Jamniczkiem” prowadzonego dla dzieci pracowników producenta autobusów.


Szeroko pojęta troska o otoczenie jest wpisana w filozofię działania firmy Solaris, która od wielu lat angażuje się w akcje CSR-owe skierowane do lokalnych społeczności czy swoich pracowników. Jedną z takich inicjatyw jest żłobek „Pod Zielonym Jamniczkiem” – placówka całodziennej opieki nad dziećmi pracowników. To właśnie on został doceniony przez kapitułę plebiscytu, w skład której weszli przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Wielkopolskiej Izby-Przemysłowo Handlowej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W plebiscycie zostało wyłonionych 4 laureatów w różnych kategoriach: uczciwe praktyki rynkowe, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, a także zaangażowanie społeczne. Firma Solaris otrzymała tytuł Asa Odpowiedzialnego Biznesu w kategorii „Stosunki pracy”, do której zalicza się takie obszary działalności jak bezpieczeństwo pracy, adaptacja i integracja pracowników, wolontariat pracowniczy, a także work-life balance. Jak twierdzą organizatorzy, wszystkie nagrodzone przedsiębiorstwa są przykładem „sukcesu w biznesie, którego gwarantem jest odpowiednie połączenie działalności gospodarczej z działalnością społeczną, która z kolei – zgodnie z normą ISO 26000 – przyczynia się do zrównoważonego rozwoju (w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa) poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie”.

Żłobek „Pod Zielonym Jamniczkiem” został oficjalnie otwarty w 2012 roku.


Dotychczas w gronie jego „absolwentów” znajduje się ponad 100 dzieci. Obecnie uczęszcza do niego 33 dzieci pracowników Solarisa podzielonych na grupy wiekowe. Pod czujnym okiem doświadczonej kadry pedagogicznej prowadzone są zajęcia m.in. z plastyki, muzyki czy języka angielskiego. Żłobkowicze prowadzą także swój własny ekologiczny ogród warzywny, samodzielnie sadzą i dbają o rośliny, poznają zasady poruszania się w ruchu drogowym i bezpiecznego zachowania w autobusie.

‘Dzisiaj nastała moda na CSR. Uważam, że to bardzo dobry trend i mam nadzieję, że szybko nie przeminie – mówi Solange Olszewska, Prezes Solaris Bus & Coach – Cieszę się, że możemy dołożyć do tego swoją cegiełkę m.in. prowadząc żłobek, w którym nasi pracownicy bez najmniejszych obaw mogą zostawiać swoje maluchy pod najlepszą opieką w czasie, kiedy sami pójdą do pracy. To niezwykle ważne, by pracownicy czuli, że firma dba nie tylko o nich samych, ale także o ich rodziny.

Doświadczenie Solarisa w zakresie CSR jest unikatowe w skali kraju. Firma dba o edukację młodych ludzi, prowadząc od ponad 11 lat przy współpracy ze szkołami w Murowanej Goślinie, Środzie Wlkp. i w Swarzędzu Klasy Patronackie. Wraz z Politechniką Poznańską umożliwia podjęcie studentom ścieżki Studiów Dualnych. Dodatkowo od ponad 7 lat działa „Fundacja Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym”, która udzieliła pomocy już ponad stu osobom fizycznym czy organizacjom. Z kolei od 2005 roku realizowany jest program Bezpieczny Kierowca, mający na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kierowców a tym samym bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w jego wyniku zostało już przeszkolonych ponad 1000 kierowców.

Niecały miesiąc temu działania realizowane przez firmę zostały także wyróżnione prestiżowym „Listkiem CSR”, nadawanym przez tygodnik „Polityka”, firmę doradczą Deloitte oraz FOB (Forum Odpowiedzialnego Biznesu).


(Visited 215 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz