Sąd Apelacyjny uchylił wyrok w sprawie zabójstwa Ewy Tylman.

W 23 stycznia 2020 odbyła się przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu rozprawa odwoławcza od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2019 roku w którym to sąd uniewinnił Adama Z. od zarzutu zabójstwa Ewy Tylman.


Apelacje w tej sprawie złożyła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu oraz pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych. Prokurator w swej apelacji podniósł zarzut niewłaściwej oceny materiału dowodowego przez sąd pierwszej instancji.

Z kolei pełnomocnicy rodziny w swojej apelacji zarzucili sądowi „lakoniczność, dowolność i ogólnikowość” w ocenie dowodów zgromadzonych w śledztwie, w tym wyjaśnień oskarżonego.

Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok sądu pierwszej instancji uniewinniający Adama Z. od zarzutu zabójstwa Ewy Tylman. Sąd uznał za zasadną apelację złożoną przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, podzielając zawarte w niej zarzuty co do sposobu procedowania podczas wydania pierwszego wyroku i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu podkreślił, że sąd pierwszej instancji „wydał niewłaściwy wyrok”. Wskazał, iż materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, iż oskarżony zachowaniem swym mógł dopuścić się co najmniej przestępstwa określonego w art. 162 § 1 kk, to jest nieudzielenia pomocy osobie, która znajdowała się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia.

W tej sytuacji sprawa zostanie ponownie rozpoznana przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu

(Visited 2 285 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz