Ruszyła policyjna akcja informacyjna „Dopalacze niszczą życie”

Ruszyła kampania profilaktyczna związana z programem „Dopalacze niszczą życie”. W poznańskiej zajezdni tramwajowej odbyła się konferencja prasowa z udziałem wszystkich zaangażowanych w projekt instytucji. W Poznaniu, Lesznie i Koninie od dziś pojawią się oplakatowane autobusy i tramwaj, przypominające o szkodliwości zażywania dopalaczy. W Poznaniu mieszkańcy będą również widzieli bilbordy i reklamy w komunikacji miejskiej, których autorką jest uczennica konińskiej szkoły – laureatka konkursu o tematyce „Dopalacze niszczą życie”.


Wspólny projekt „Dopalacze niszczą życie”, który powstał w 2015 roku realizowany jest na terenie całego województwa wielkopolskiego wśród dzieci, młodzieży oraz ich rodziców, opiekunów, a także nauczycieli. Działania które są realizowane w ramach projektu w postaci między innymi: konferencji, szkoleń, happeningów, spotkań z młodzieżą oraz ich prawnymi opiekunami, a także przedstawicielami środowisk pedagogicznych, pozwoliły na zwiększenie świadomości w obszarze zagrożeń związanych z uzależnieniami.

Działania w środowisku lokalnym oraz liczne kampanie medialne realizowane przez wielkopolską Policję w znacznym stopniu przyczyniły się do ograniczenia tego zjawiska, a co za tym idzie uratowania niejednego życia ludzkiego. Policjanci na terenie całego województwa wielkopolskiego każdego dnia w ramach projektu „Dopalacze niszczą życie” edukują młodzież oraz ich rodziców, a co jest najważniejsze w jego ramach również młodzi ludzie realizują tak zwaną profilaktykę rówieśniczą.

Pomimo wielu działań, które są podejmowane, zagrożenie nadal istnieje. Na podstawie danych z Oddziału Toksykologii Szpitala im. Franciszka Raszei w Poznaniu w roku 2017 odnotowano 265 zatruć dopalaczami, które ze względu na zagrożenie życia dla spożywającego wymagały natychmiastowej hospitalizacji.

Biorąc pod uwagę skalę problemu związanego z uzależnieniami od dopalaczy i narkotyków, zasadne jest podejmowanie działań profilaktycznych


w obszarze uświadamiania o negatywnych skutkach uzależnień. Niezwykle ważna jest współpraca międzyinstytucjonalna, która realizowana jest w ramach „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych” pozwalająca zwielokrotnić efektywność podejmowanych działań przez poszczególne podmioty przez uzyskiwanie efektu synergii. Tak jak w przypadku bieżącej kampanii, wspólne działania pozwoliły na realizację kampanii przy wykorzystaniu nośników reklamy w postaci: tramwaju w Poznaniu, autobusów komunikacji miejskiej w Koninie, Lesznie i Poznaniu, billboardów w Poznaniu. Jednocześnie opracowane zostały plakaty, które za pośrednictwem komend miejskich i powiatowych będą rozpowszechniane na terenie całego województwa wielkopolskiego. Ponadto w Koninie, Lesznie i Poznaniu w 2018 roku planowana jest realizacja konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, rodziców, studentów dotyczących zagrożeń związanych z posiadaniem oraz zażywaniem środków narkotycznych.

Warto przy tym zauważyć, iż główny motyw graficzny kampanii pochodzi z konkursu profilaktycznego pod hasłem „Dopalacze niszczą życie”, zrealizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w roku 2016. Autorką motywu bieżącej kampanii jest laureatka konkursu Aleksandra Lewandowska z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koninie, która w roku szkolnym 2015/2016 była uczennicą klasy III. Konkurs ten miał na celu zaangażowanie młodzieży do działań w ramach profilaktyki rówieśniczej, która ma się przyczyniać do ograniczenia zjawiska zażywania narkotyków i dopalaczy.

Biorąc pod uwagę fakt, iż „Obserwatorium zagrożeń dla ludzi młodych” zainicjowane w 2014 roku, funkcjonuje przy szerokiej reprezentacji instytucji rządowych, samorządowych, pozarządowych i środowisk akademickich. Potwierdza to jednorodność i ciągłość diagnoz oraz celów stawianych przez przedstawicieli wszystkich organów w dążeniu do ograniczania zjawisk uzależnień, których wpływ na kondycję zarówno jednostki jak i całych grup społecznych nie może być marginalizowany. Dzięki działaniom, które nieustanie są podejmowane w ramach tej inicjatywy mamy wpływ na ograniczanie zagrożeń w przedmiotowym obszarze.Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.
„DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE” NA AUTOBUSACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LESZNIE 

Z hasłem „Dopalacze niszczą życie” wyjechały dziś na drogi naszego regionu autobusy komunikacji miejskiej w Lesznie. To kolejna odsłona akcji profilaktycznej Policji skierowanej na walkę w dopalaczami.


1 lutego br. zainaugurowano kolejną osłonę programu profilaktycznego „Dopalacze niszczą życie”. Od dziś przez najbliższych kilka miesięcy, trzy autobusy komunikacji miejskiej będą promowały w regionie leszczyńskim grafikę z hasłem akcji. Autorem rysunku znajdujacego się na tylnich ścianach autokarów jest Aleksanda Lewendowska, która w roku szkolnym 2015/2016, jako uczennica Ginazjum Nr 1 w Koninie została laureatką konkursu antydopalaczowego.

Hasło promujące życie wolne od dopalaczy dotrze do niemal każdego miezkańca naszego regionu, przechodnia, kierowcy oraz pasażera autobusu.

Partnerami akcji są Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie oraz Fundacja Banku Zachodniego WBK.

Przypomnijmy, że projekt „Doplacze niszcza życie” funkcjonuje na terenie Wielkopolski od września 2015 roku i skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także do rodziców i nauczycieli.

Celem programu jest przekazanie wiedzy na temat konsekwencji prawnych, psychologicznych i zdrowotnych zażywania substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazania sposobów zapobiegania istniejącym zagrożeniom. Kreowane są wzorce życia wolnego od uzależnień, wskazywane alternatywy dla zażywania narkotyków i dopalaczy . Program zakłada aktywizowanie młodych ludzi w budowaniu mody na życie wolne od uzależnień.Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Zobacz również …(Visited 98 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz