ROZSZCZELNIENIE ZBIORNIKA LPG NA STACJI PALIW.

W dniu 1 lutego 2018 roku o godzinie 16:23 do SKKM PSP w Lesznie wpłynęło zgłoszenie o emisji gazu LPG na stacji paliw w Lesznie. Dyżurny leszczyńskiej Komendy zadysponował do zdarzenia w pierwszym rzucie SGR CHEM-EKO Leszno (GBA 2,5/16, SRt, SCRchem, oraz SLRR z dowódcą grupy w sile 11 strażaków).


Po przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren działań. Decyzją KDR wyłączono całą stację paliw z użytkowania. Odłączono również zasilanie w energię elektryczną.Na podstawie dokonanych pomiarów przy użyciu eksplozymetrów wyznaczono strefę o promieniu około 40 m od miejsca emisji.

W wyniku rozpoznania ustalono, że od godzin porannych prowadzone były prace serwisowe, polegające na okresowym sprawdzeniu zaworów bezpieczeństwa zbiornika podziemnego LPG wypełnionego w około 50 % skroplonym gazem, w konsekwencji czego doszło do emisji LPG na połączeniu gwintowym dwóch zaworów bezpieczeństwa. Jedynym sposobem usunięcia zagrożenia była wymiana zaworów bezpieczeństwa wraz z zaworami stopowymi. W tym celu niezbędne było przetłoczenie całego gazu do podstawionego przez serwis zbiornika buforowego, a następnie autocysterny.

KDR podjął decyzje o opróżnieniu instalacji w trzechetapach. W pierwszym etapie przemieszczono gaz znajdujący się pod ciśnieniem około 2 barów do butli LPG (11 kg), zmniejszając ciśnienie w instalacji do około 0,2 bara, a następnie w drugim etapie postanowiono przeprowadzić kontrolowane wypalanie gazu przy użyciu palnika dekarskiego. Powyższy zamiar taktyczny umożliwił pracownikomserwisurealizację trzeciego etaputj. budowę przyłącza i przetłoczenie gazu ze zbiornika podziemnego do zbiornika buforowego. Ze względu na zbyt małą pojemność zbiornika buforowegoniezbędne okazało się przybycie autocysterny, do której przemieszczono gaz ze zbiornika buforowego, a następnie opróżniono całkowicie zbiornik podziemny zarówno z fazy ciekłej jak i fazy gazowej LPG, obniżając tym samym ciśnienie w zbiorniku z 5,5 bara do około 0,1 bara.

Ostatnim elementem działań była wymiana zaworów bezpieczeństwa wraz z zaworami stopowymi, co przyczyniło się do likwidacji pierwotnego zagrożenia po ponad 20 godzinach działań.

Zainicjowano również spotkanie z inspektorem UDT mające na celu wypracowanie harmonogramu wspólnych kontroli zbiorników na stacjach LPG pod katem możliwości awaryjnego opróżniania zbiorników.

Tekst: st. kpt. Sebastian Kozłowski

Zdjęcia: mł. kpt. Jakub Angier, sekc. Bartosz ZającTen pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.(Visited 251 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz