Rozpoczęto ostatni etap remontu fontanny na pl. Niepodległości w Nowym Tomyślu

Fontanna „Fantazja” zlokalizowana jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Nowy Tomyśl. Z tego powodu jej przebudowa , która odbyła się w roku 2007 wymagała opracowania dokumentacji projektowej i uzgodnienia


zakresu prac z Wojewódzkim Wielkopolskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.

Z uwagi na 10 letni okres eksploatacji fontanny konieczne jest wykonanie prac remontowych.

Obecnie trwają roboty budowlane związane z renowacją samej niecki polegające na wyłożeniu niecki elastyczną żywicą poliuretanową. Nie przewidujemy zmiany wizerunku fontanny dlatego zakres prac nie będzie wychodził poza ramy prac remontowych.

Już w roku 2016 prace zwiazane z wykonaniem remontu instalacji elektrycznej i sterowania układem iluminacji fontanny wraz z modernizacją rozdzielnicy zasilajaco-sterującej układem oświetlenia wykonało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w ramach realizacji umowy na bieżącą obsługę fontann zlokalizowanych w Nowym Tomyślu.

Obecnie w ramach nowej umowy obowiązującej na rok 2017 związanej z bieżącym utrzymaniem fontann,

PWiK sp z o.o. wykona uszczelnienie samej niecki wraz z jej zabezpieczeniem środkami o odpowiednich parametrach technicznych, natomiast zewnętrzna obudowa pozostanie w obecnej granitowej formie.

Źródło : nowytomysl.pl
(Visited 407 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz