ROZBIÓRKA MOSTU I BUDOWA PRZEPUSTU W MIEJSCOWOŚCI TARNOWO PAŁUCKIE

W dniu 11.07.2019 w ramach realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 – przebudowa mostu na przepust w m. Tarnowo Pałuckie w km 3+783” zamontowano nowe prefabrykowane elementy obiektu inżynierskiego.


Zadanie polega na budowie nowego żelbetowego przepustu w miejscu wyburzonego mostu. Nowy obiekt będzie posiadał klasę obciążenia A tj. 50 ton – zostanie więc dostosowany do aktualnych wymagań technicznych dla dróg klasy G. Zgodnie z umową całość robót budowlanych ma zakończyć się do 30 września bieżącego roku. Wartość kontraktu to ponad 1,6 mln zł.

/wzdw.pl/

Zobacz również …

(Visited 54 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz