Czy Przystanek WOODSTOCK jest bezpieczny ? – ZAGROŻENIA DEFINIOWANE PRZEZ POLICJĘ

Lubuska Policja przygotowuje się do zabezpieczenia XXIII edycji „Przystanku Woodstock”. Przewidując poważne zagrożenia, które mogą wystąpić podczas festiwalu, podjęła szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom tej imprezy.


W opinii Policji największe zagrożenie stanowią potencjalne zamachy terrorystyczne, z którymi dziś mierzy się Europa, a także skala popełnianych przestępstw i wykroczeń podczas trwania festiwalu. Dlatego też Lubuska Policja w oparciu o te zagrożenia określiła status imprezy o podwyższonym ryzyku.

Mimo profesjonalizmu, doświadczenia i wysokiej oceny Policji w zabezpieczaniu tego festiwalu dostrzegamy wiele zagrożeń, które wynikają z charakteru imprezy.

Teren na którym festiwal się  odbywa jest wyjątkowo trudny do zabezpieczenia. Z uwagi na rosnące zagrożenia, co roku Lubuska Policja przy wsparciu funkcjonariuszy z innych jednostek w kraju kieruje do tych zadań coraz większą liczbę policjantów.

Dla zobrazowania wystarczy stwierdzić, że w 2011 roku do zabezpieczenia skierowano 1040 funkcjonariuszy, natomiast w 2016 roku było ich już 1589. Wzrósł także koszt działań Policji, która  w 2011 roku przeznaczyła na zabezpieczenie 569.499 zł, a w 2016 roku już 1.360.595 zł.

Podobnie przedstawia się sytuacja związana z przypadkami łamania prawa podczas trwania festiwalu.

W 2011 roku odnotowano łącznie 166 takich przypadków, z czego 96 stanowiły przestępstwa, głównie o charakterze kryminalnym.

Natomiast w 2016 roku odnotowano łącznie 476 zdarzeń, z czego 220 stanowiły przestępstwa, a 256 wykroczenia.


2011 rok:

39 kradzieży;

22 przestępstwa narkotykowe;

14 pobić;

7 kradzieży z włamaniem;

3 naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy i znieważenie funkcjonariusza;

3 uszkodzenia mienia;

1 niestosowanie się do zakazu sądowego;

1 rozbój;

1 nieumyślne spowodowanie śmierci;

1 przywłaszczenie mienia;

1 narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia

2 zniszczenie dokumentu;

2016 rok:


136 przestępstw narkotykowych,

58 kradzieży;

2 zgłoszenia o zgwałceniu;

1 rozbój;

1 uszkodzenie ciała;

1 wypadek w ruchu drogowym;

3 nietrzeźwych kierujących;

2 kierowców z zakazem prowadzenia pojazdów;

4 znieważenia funkcjonariuszy;

4 kradzieże pojazdów;

1 przywłaszczenie telefonu;

2 uszkodzenia mienia;

1 przywłaszczenie;

3 używania środków pirotechnicznych / race/;

1 naruszenie nietykalności cielesnej pracownika służb ochrony.

Policjanci w 2016 roku zarejestrowali 256 sytuacji zakwalifikowanych jako wykroczenia. 232 zakończyły się mandatami, a na 24 osoby sporządzono wniosek o ukaranie do Sądu. Głównie chodzi tu o spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie, używanie słów nieprzyzwoitych, nieobyczajne wybryki, kradzieże, zakłócanie ładu i porządku publicznego oraz przewinienia związane z ruchem drogowym. W związku ze złamaniem przepisów prawa zatrzymane zostały 94 osoby.

W opinii Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., uwzględniono zagrożenia wymienione przez organizatora, a także zdefiniowano inne zagrożenia mogące wystąpić podczas festiwalu, a nie dostrzeżone przez organizatora. Opinia określa również warunki jakie powinien spełnić organizator podczas przeprowadzenia imprezy.

W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami odnośnie opinii Policji dotyczącej Woodstocku, w załączeniu przedstawiamy jej treść.

Opinia_Woodstock_2017

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim/ ar)


(Visited 1 388 times, 1 visits today)

Leave a Reply