PRZEWOZY PRZY DWORCU NA CENZUROWANYM

To już kolejny nocny patrol wielkopolskiej inspekcji i policji podczas wspólnej akcji przy poznańskim dworcu kolejowym. To stąd najczęściej operują przewoźnicy, którzy korzystają z mobilnych aplikacji do przewozu osób, a nie zawsze posiadają na wykonywanie takiej działalności niezbędne dokumenty i pozwolenia.


Kontrola przewoźników przeprowadzona przez inspektorów z Poznania oraz policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji przyniosła znowu efekty. Działania nocne z 13 na 14 września ukierunkowane na wykrywanie nielegalnych przewozów osób przy użyciu aplikacji mobilnych wykazały u kierowców brak badań lekarskich i psychologicznych. Ponadto przewozy wykonywane były pojazdami, które nie spełniały kryteriów określonych w ustawie o transporcie drogowym. Takie naruszenia skutkują wszczęciem postępowania na osobę zarządzającą oraz przedsiębiorstwo postępowania, w którym kara może sięgnąć w sumie 10 tysięcy złotych.

/witdpoznan.pl/

Zobacz również …

(Visited 192 times, 1 visits today)

Leave a Reply