PRZECIW NIELEGALNEMU PRZEWOZOWI PASAŻERÓW! Akcja poznańskich inspektorów!

Kolejna akcja poznańskich inspektorów transportu drogowego skierowana przeciwko szarej strefie przewozu osób dała znów wymierny rezultat. Podobnie jak w dwóch poprzednich działaniach przed świętami inspektorzy nałożyli wysokie kary.
23 kwietnia inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu przy współpracy policjantów z komend miejskiej i wojewódzkiej działali na terenie miasta w newralgicznych dla transportu miejskiego punktach. Przy dworcu kolejowym wykryto w dwóch przypadkach nieprawidłowości dotyczące korzystania z aplikacji do przewozu osób bez wymaganych dokumentów. Zostały wszczęte postępowania na kwotę w sumie 20 tysięcy złotych. Jeden z zatrzymanych kierowców okazał się obywatelem Ukrainy. Inspektorzy powiadomili Straż Graniczną, której przekazano dokumentację w celu ustalenia legalności pobytu oraz zatrudnienia Ukraińca.

(Visited 676 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz