PROM W CHOJNIE PO REMONCIE ZNÓW KURSUJE

W połowie maja zakończył się remont promu pływającego przez Wartę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 145 w Chojnie (w powiecie szamotulskim).


Zakres trwających 1,5 miesiąca robót objął m.in. czyszczenie, konserwację i malowanie powierzchni zewnętrznych kadłuba, czyszczenie ognisk korozji, wymianę uszkodzonych elementów drewnianego pokrycia pokładu, naprawę klapy wjazdowej i klap naporowych. Odbiór techniczny został przeprowadzony przy udziale przedstawiciela Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Prom uzyskał przedłużenie zdolności żeglugowej na kolejne pięć lat.

Kursy promu zostały wznowione. Przeprawa odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-15.30 średnio co 15 minut.

/WZDW w Poznaniu/

(Visited 57 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz