Co dalej z programem „Rodzina 500 plus” w regionach – wizyta Minister Rafalskiej w Wielkopolsce

Podsumowanie programu „Rodzina 500 plus” w regionach

Minister Elżbieta Rafalska spotkała się dziś z przedstawicielami gminnych samorządów i ośrodków pomocy społecznej, aby podsumować dotychczasowe doświadczenia z wdrażania programu „Rodzina 500 plus”. Debata odbyła się w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Uczestniczyli w niej także wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz wicewojewoda Marlena Maląg.

Od wizyty minister Elżbiety Rafalskiej w stolicy Wielkopolski Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło dwutygodniowe konsultacje w regionach. Tematem rozmów jest funkcjonowanie programu „Rodzina 500 plus”, polityki senioralnej oraz pomocy społecznej. – Ze świadczeń programu „Rodzina 500 plus” korzysta 3,8 miliona dzieci. Program w minionym roku kosztował ponad 17 miliardów złotych. Średnio w Polsce 55 procent dzieci do 18. roku życia zostało objętych świadczeniem. Program realizują jako zadanie zlecone samorządy gminne oraz powiaty, gdzie świadczenie wypłacane jest dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej – podsumowała minister Elżbieta Rafalska.

O wielkopolskich doświadczeniach z wdrażania programu mówiła wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. – W Wielkopolsce staramy się jak najlepiej koordynować realizację programu „Rodzina 500 plus”. Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann powołał Radę Rodziny, która czynnie monitoruje jego funkcjonowanie. Ponad 1,7 miliarda złotych trafiło do wielkopolskich rodzin. Obecnie programem zostało objętych 386 tysięcy dzieci. Polska rodzina wie jak wydawać pieniądze. Zaledwie 0,03% świadczeń w Wielkopolsce zostało zamienionych na świadczenia rzeczowe. Zarzuty, że rodziny nie będą wiedziały jak wydatkować środki okazały się nieprawdziwe – stwierdziła wicewojewoda Marlena Maląg.

Podczas spotkania przedstawiciele lokalnych samorządów opowiadali też o własnych doświadczeniach we wdrażaniu programu „Rodzina 500 plus” z punktu widzenia gminy wiejskiej, miejskiej i miejsko-wiejskiej. Głos zabrał również prof. Michał A. Michalski, członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim: – Jako Wielkopolska na tle kraju mamy niezłą sytuację demograficzną i to nas nie może usypiać. Żeby nadal się rozwijać, nasze powiaty potrzebują wyższego współczynnika dzietności. Myślę, że jednoznacznie widać pozytywne efekty programu i one są wielowymiarowe.

W trakcie debaty poruszono również kwestię polityki senioralnej, w tym realizowanego programu „Senior plus”, kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” oraz Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Na zakończenie wizyty w Wielkopolsce minister Elżbieta Rafalska udała się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, gdzie zapoznała się z realizacją i wdrażaniem programu „Rodzina 500 plus”.

źródło: poznan.uw.gov.pl

(Visited 993 times, 1 visits today)

Leave a Reply