Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak z absolutorium

Rada miasta udzieliła absolutorium Jackowi Jaśkowiakowi, prezydentowi Poznania. Za taką decyzją głosowało 21 radnych, przeciw było 15. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Absolutorium to znak, że budżet miasta w 2017 roku był dobrze zaplanowany, a prezydent Poznania zadbał o to, by został również jak najlepiej wykonany.


– Ja osobiście w analizie wykonania budżetu za rok 2017 wśród wielu pozytywów zwróciłbym uwagę na wyjątkowy, rekordowy wręcz wynik finansowy ze sprzedaży majątku. Najwyższy od roku 2008! – podkreślał Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – Zainteresowanie miejskimi nieruchomościami to bezpośredni wynik zmieniającej się polityki rozwoju miasta. Na lepszą – zgodną z obecnymi europejskimi trendami.

Jak wyglądał budżet na 2017 rok? Dochody bieżące miasta  wynosiły ponad 3,3 mld zł – to więcej, niż zakładano podczas tworzenia planów budżetowych. Największą ich częścią były pieniądze z podatków PIT i CIT. Z nich do miejskiej kasy wpłynęło aż 1,1 mld zł. To również więcej niż zakładano.

Wysokie były również dochody miasta z podatków od nieruchomości, które wyniosły 402 mln zł, czyli aż 7 mln zł powyżej zakładanej kwoty oraz wpływy ze sprzedaży biletów ZTM (173 mln zł, 7 mln powyżej planu).

Dochody majątkowe wyniosły 207 mln zł – największą ich częścią były pieniądze pochodzące ze sprzedaży majątku miejskiego: 110 mln zł. To rekordowa kwota, najwyższa od 9 lat, świadcząca o zainteresowaniu inwestorów poznańskimi obiektami.

Wydatki bieżące miasta zamknęły się w kwocie niemal 2,9 mld zł. Najwięcej pieniędzy, bo aż 985 mln zł przeznaczono na oświatę.  Na politykę społeczną i zdrowie Poznań wydał 647 mln zł, a na transport 619 mln zł

Nowe drogi, chodniki, tory tramwajowe i więcej parków

Wydatki inwestycyjne Poznania pochłonęły prawie 440 mln zł. Wśród nich najwięcej, bo aż 195 mln zł wydano na drogi oraz komunikację zbiorową. Za te pieniądze zrealizowano wiele projektów, które ułatwiają życie pieszym, kierowcom i rowerzystom.

Był wśród nich m.in. pierwszy etap Programu „Centrum”, czyli remont ul św. Marcin, na który miasto przeznaczyło w budżecie 6,4 mln zł. Na przebudowy utwardzonych miejskich ulic wydano 5,3 mln zł. Prawie 50 mln zł miasto wyłożyło na  przebudowę wiaduktów nad ul. Inflancką i ul. Chartowo, a ponad 6,2 mln na budowę ronda Starołęcka/Głuszyna.

Zadbano o pasażerów komunikacji miejskiej: ponad 23 mln zł Poznań przeznaczył na odnowę torów i sieci tramwajowych.

Narzekać nie mogą również piesi i rowerzyści. Miasto wydało ponad 4,2 mln na budowę chodników i 1,8 mln na budowę przejścia dla pieszych na Żegrzu. Ponad 4,3 mln zł przeznaczyło na Wartostradę i  ponad 4,6 mln zł na budowę dróg rowerowych.

Ważnym punktem budżetu były inwestycję w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Miasto przeznaczyło na nie ponad 61 mln zł. Prawie 3,5 mln wydano na budowę Plażojady, a ponad 1,3 mln na zagospodarowanie Starego Koryta Warty. Ponad 9 mln Poznań przeznaczył na budowę i modernizację parków i zieleńców, w tym ponad 4 mln zł na Park Rataje.

Miasto zadbało też o jakość powietrza i na likwidację źródeł niskiej emisji w zasobach komunalnych wydało ponad 2,6 mln zł, a na ochronę powietrza – 1,5 mln zł.

Rozbudowy szkół i szpitali

43 mln zł Poznań przeznaczył na inwestycję w oświatę. Ponad 7,2 mln zł wydano na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 61 na Szczepankowie i ponad 1,4 mln zł na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego na Umultowie. Inwestycją, na którą przeznaczono aż 7,6 mln zł była budowa 10-oddziałowego przedszkola na Strzeszynie.

Ruszyły nie tylko budowy nowych szkół i przedszkoli, zadbano też o remonty już istniejących. Prawie 2 mln zł na miasto przeznaczyło remont III LO, 1,3 mln na modernizację przedszkola nr 43 i 2,8 mln zł na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4.

Na inwestycje związane z polityką społeczną i zdrowotną miasto wydało ponad 25 mld zł. Szpital Miejski im. F. Raszei dostał prawie 3,3 mln zł na przebudowę Oddziału Ginekologii  i 2,6 mln zł na remonty oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia dostał niemal 2,7 mln zł na utworzenie Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej. Miasto wydało też 1,4 mln zł na tworzenie i funkcjonowanie żłobków.

Na bezpieczeństwo mieszkańców wydano niemal 20 mln zł – w tym 1,4 mln na budowę strażnicy dla OSP Głuszyna i prawie milion zł na monitoring.

Niewiele mniej, bo prawie 19 mln zł Poznań wydał na inwestycje związane z kulturą fizyczną i turystyką. Ponad 1,4 mln zł przeznaczono na modernizację pływalni w Parku Kasprowicza, ponad 4,1 mln na remont Toru Regatowego i kompleksu Malta i ponad 5,8 mln zł na modernizację Areny.  Prawie 10 mln zł Poznań zainwestował też w kulturę.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 161,5 mln zł. Zadłużenie miasta po raz kolejny spadło. Na koniec 2017 roku wynosiło 1,2 mld zł i było aż o jedną czwartą mniejsze niż w 2014 roku.

AW /poznan.pl/


(Visited 119 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz