Prace podwodne policyjnych nurków

W Komisariacie Wodnym Policji w Poznaniu od ponad dwóch lat funkcjonuje Zespół Prac Podwodnych. To wykwalifikowani nurkowie policyjni, przeszkoleni do przeszukiwania dna i wykonywania różnych prac podwodnych. Choć mało ich widać, regularnie ćwiczą i zawsze są gotowi do działania.


Komisariat Wodny Policji w Poznaniu to jednostka specjalistyczna, w którym służba policjantów skupia się na zapewnianiu bezpieczeństwa na różnych akwenach i w terenach tzw. przywodnych. Głównym zadaniem policyjnych wodniaków jest praca patrolowa na łodziach motorowodnych, jednak zdarzają się sytuacje, gdzie ważne jest również sprawdzenie zbiornika wodnego w toni, czyli prace podwodne. Takie zadania przeznaczone są właśnie dla wykwalifikowanych nurków policyjnych. 
 
Zespół Prac Podwodnych funkcjonujący od ponad dwóch lat w poznańskim komisariacie wodnym, wyposażony w sprzęt do nurkowania oraz zabezpieczony medycznie, wielokrotnie bierze udział w trudnych zadaniach przeszukiwania dna za osobami czy przedmiotami, które pozostają niewidoczne dla osób z łodzi, a nawet dla urządzeń typu sonar. To właśnie wtedy wkracza człowiek i jego umiejętności. 
 
Policyjnego nurka cechuje wytrwałość, dokładność i odporność na trudne warunki pracy. Cykliczne szkolenia, odbywające się we wszystkich porach roku oraz na różnych akwenach, pozwalają policjantom utrzymywać organizm w wysokiej kondycji fizycznej i doskonalić taktykę działania. 
 
Monika Murawska/DPB

(Visited 273 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz