Poznań:Uroczystości z okazji Rocznicy Porozumień Sierpniowych

31 sierpnia 1980 w Gdańsku Lech Wałęsa podpisał porozumienie z władzami PRL, które przeszły do historii pod nazwą „Porozumień Sierpniowych”. W tym roku przypada 37. rocznica tych wydarzeń.


– To jest święto, które nie może być zarezerwowane dla takiego czy innego ugrupowania politycznego, dla takiej czy innej organizacji, takiej czy innej osoby. To jest święto każdego z nas – powiedział pod Poznańskim Krzyżami Jarosław Lange, szef wielkopolskiej „Solidarności”.

Poznańskie obchody rozpoczęły się o godzinie 17 w kościele oo. Dominikanów przy alei Niepodległości, gdzie odbyła się uroczysta msza. Następnie jej uczestnicy przeszli pod pomnik Poznańskiego Czerwca 1956, gdzie o godzinie 18 odbyła się główna część uroczystości. Pod poznańskimi krzyżami wygłoszono okolicznościowe przemówienia, a następnie zgromadzeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem. Władze miejskie reprezentował Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Miasta Poznań oraz Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta.

– Rok 1980 był przełomowy dla późniejszej historii Polski. To bowiem wtedy po raz pierwszy władza ugięła się po protestach robotników i poszła na ustępstwa. To był początek przemian, które doprowadziły do częściowo wolnych wyborów w 1989 roku, a w konsekwencji kolejnych zmian – do odzyskania przez Polskę niepodległości i wolności – mówi Mariusz Wiśniewski.

31 sierpnia – Dzień Wolności i Solidarności – został, decyzją Sejmu RP, ustanowiony świętem państwowym. Punktem kulminacyjnym Sierpnia 1980 było podpisanie porozumień w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdańsku (31 sierpnia) i w Jastrzębiu-Zdroju (3 września). Za symboliczną datę przyjmuje się jednak dzień 31 sierpnia – podpisanie porozumień w Gdańsku.

Obchody rocznicowe służą utrwalaniu pamięci o przemianach, które zmieniły oblicze Polski i Europy. Są także okazją do wyrażenia wdzięczności tym, którzy poświęcili swe życie walce o prawdę i sprawiedliwość.

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe/poznan.pl


(Visited 118 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz