Poznański Budżet Obywatelski 2018: nowe zasady, więcej pieniędzy

Od 4 maja do 2 czerwca będzie można zgłaszać projekty w ramach PBO18.  Głosowanie rozpocznie się 9 października. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zdecydował, że miasto przeznaczy w przyszłym roku na realizację zwycięskich projektów 18 mln złotych.

– Chcemy już teraz zaprosić mieszkańców Poznania do składania wniosków. Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy może wnieść coś dobrego do swojego otoczenia i życia miasta – mówi Patryk Pawełczak, z-ca dyrektora Gabinetu Prezydenta. – To jest ewenement, że nawet siedmiolatek, jeśli uzna że na jego osiedlu brakuje na przykład placu zabaw, to może taki wniosek złożyć. Oczywiście za zgodą i z pomocą rodziców. Taki głos jest równie ważny – dodaje Anna Gawrysiak-Knez, przewodnicząca zespołu ds. PBO18.

Członkowie zespołu ds. PBO18 przyznają, że ubiegłoroczny regulamin głosowania sprawdził się i w tegorocznej edycji utrzymane są zasady, wypracowane w poprzednich latach. Zmiany, które zespół wprowadził rozwijają ideę budżetu partycypacyjnego i precyzują głównie kwestie składania wniosków i ich opiniowania przez Urząd Miasta i Rady Osiedli. Poprawić ma się także opis projektów, które będą ostatecznie zatwierdzone i poddane głosowaniu.

Decyzją prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka kwota środków przeznaczonych na realizację zwycięskich projektów wzrosła. W tej edycji do rozdysponowania będzie aż 18 mln złotych. Dokonano także nowego podziału pieniędzy na projekty ogólnomiejskie i rejonowe. Na te pierwsze przeznaczono 6 mln złotych, przy czym maksymalna wartość projektu to 2 mln zł. Utrzymano podział na 13 rejonów, do których trafi łącznie 12 mln, przy czym maksymalna wartość projektu to 500 tys. zł.

Projekty wybierane będą w głosowaniu powszechnym, a prawo głosu ma każdy mieszkaniec Poznania. Wzorem ubiegłego roku, wybór odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną. Na terenie poznańskich osiedli zostaną uruchomione punkty do głosowania dla osób, które nie mają dostępu do internetu. Zespół ds. PBO18 zadbał także o wygodę i komfort głosowania.

– W dotychczasowych edycjach projektodawcy ograniczali się do chwytliwego tytułu, ale tak naprawdę osoby głosujące nie do końca wiedziały na czym to polega. Dlatego wprowadzamy skrócony opis projektu na stronie do głosowania. Łącznie z tytułem pozwoli doprecyzować o co dokładnie chodzi w projekcie. Obok opisu będzie także załączona opinia rady osiedla. Te zmiany pomogą podjąć świadomą decyzję – wyjaśnia Anna Gawrysiak-Knez.

Projekty można składać poprzez Serwis PBO lub drogą tradycyjną w Urzędzie Miasta. W tegorocznej edycji PBO jedna osoba może złożyć nawet 3 wnioski. Następnie projekt zostanie zaopiniowany przez wydziały i jednostki miejskie oraz rady osiedla. Urzędnicy będą sprawdzać je m. in. pod kątem legalności i zgodności z zadaniami gminy. Na podstawie tej decyzji, wnioskowany projekt może zostać zatwierdzony do głosowania. Przewidziano także procedurę odwoławczą na wypadek negatywnej decyzji.

Zespół ds. PBO18 przyjął także Harmonogram Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Od 4 maja do 2 czerwca składać będzie można wnioski z projektami do realizacji w 2018 roku. Do 20 września potrwa weryfikacja zgłoszonych projektów oraz procedura odwoławcza. 22 września wylosowane zostaną miejsca na liście do głosowania. Głosowanie rozpocznie się  9 października i potrwa do końca miesiąca. Ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie.

Hubert Bugajny/biuro prasowe

(Visited 131 times, 1 visits today)

Leave a Reply