Poznań: W walce ze smogiem potrzebna jest współpraca

Rząd deklaruje, że chce współpracować z samorządami w zakresie poprawy jakości powietrza. O planach na przyszłość mówił w Poznaniu Piotr Woźny – rządowy pełnomocnik ds. programu „Czyste powietrze”.

– Jeśli chcemy doprowadzić do radykalnej, szybkiej poprawy jakości powietrza, zarówno w Poznaniu i województwie wielkopolskim, jak i całej Polsce, niezbędna jest współpraca na poziomie rządowym, wojewódzkim i gminnym – mówił podczas spotkania Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.


Tego samego zdania są władze centralne. W ramach pilotażowego programu STOP SMOG, rząd nawiąże współpracę z 33 polskimi miastami, które znalazły się wśród 50 o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Ich listę przygotowała Światowa Organizacja Zdrowia. Działania rozpoczną się w Skawinie (mieście w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim), które znajduje się na 12. miejscu. Przeprowadzona zostanie tam termomodernizacja domów jednorodzinnych, połączona z wymianą źródeł ciepła. Działania te maja potrwać 3 lata i będą w 100 proc. finansowane ze środków publicznych.

– Do końca marca przedstawimy projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Na ten cel zabezpieczone jest w tej chwili 180 mln zł – mówił Piotr Woźny. – Chcemy pokazać, w jaki sposób rząd z chce współpracować samorządem przy termomodernizacji budynków, należących do osób znajdujących się w grupie „ubóstwa energetycznego”. Zapraszamy samorządowców do konsultacji projektu ustawy. Ich głos jest bardzo ważny.

Eksperci przewidują, że w przypadku 22 miast potrzebne będą działania podobne jak w Skawinie. W przypadku 10 kolejnych – powyżej 100 tys. mieszkańców, z racji innej skali problemu, konieczne będzie opracowanie indywidualnych planów współpracy. Wszystko to ma na celu wypracowanie procedur, które pozwolą nie tylko w skuteczny sposób zadbać o jakość powietrza w Polsce, ale też wypracować spójne procedury wydawania publicznych pieniędzy.

Na liście miast, które zostaną objęte programem, nie ma na razie Poznania ani innych wielkopolskich miejscowości. Jak zauważają eksperci, jakość powietrza jest tam znacząco lepsza niż np. w województwach śląskim, dolnośląskim czy małopolskim. Władze Poznania już teraz podejmują jednak kroki, niwelujące smog i zamierzają robić to nadal.

– Rozumiem działania strategiczne, które Państwo podejmujecie. Są jednak sprawy bieżące, które można w prosty i szybki sposób poprawić – zauważa Maciej Wudarski. – Poznań realizuje program Kawka Bis. W latach 2015 – 2017 był on finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gminę. Na dzień dzisiejszy są to wyłącznie środki miasta. Pojawia się pytanie, czy tego programu nie można w szybkim tempie przywrócić? – pyta zastępca prezydenta Poznania.

– Bardzo często słyszę o pozytywnej roli, jaką odegrała Kawka oraz stwierdzenia, że tego programu brakuje. Moim celem jest doprowadzenie do sytuacji, gdy wszystkie dostępne pieniądze publiczne będą stanowić jedną wspólną pulę. Pozwoli to wyselekcjonować właściwe programy – mówił Piotr Woźny.

Zastępca prezydenta Poznania poruszył też kwestię niejasnych przepisów prawnych. Chodzi m.in. o egzekwowanie zapisów, które wynikają z uchwał antysmogowych oraz problem współfinansowania przez gminy stacji monitoringu jakości powietrza. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski uważa, że miasto Poznań ma takie możliwości, a jako wzór podaje przykład Krakowa. Władze stolicy Wielkopolski mają inne zdanie.

– Dostrzegamy duże oczekiwanie społeczne, dotyczące zwiększenia liczby stacji monitoringu jakości powietrza. Obecnie w Poznaniu mamy dwie stacje automatyczne i dwie stacje manualne. Miasto Poznań chce współfinansować ich powstawanie. Oczekujemy jednak również działań rządu – wyjaśnia Maciej Wudarski. Jak podkreśla, problemem są przepisy prawne. – Jesteśmy przekonani, że finansowanie tych stacji nie jest zadaniem własnym samorządu. Kraków, będąc w szczególnie trudnej sytuacji, zastosował takie narzędzie, my z punktu widzenia dyscypliny finansów publicznych rekomendowalibyśmy zmianę ustaw.

-To kwestia poziomu definiowania dopuszczalnego ryzyka prawnego. Oczywiście jeśli uważacie Państwo, że istnieje „bloker ustawowy”, to jestem otwarty na propozycje. Zmian w prawie może dokonać tylko władza centralna. Państwo z poziomu samorządu nie możecie tego zrobicie – przyznał Piotr Woźny.

Spotkanie z mieszkańcami, poświęcone walce ze smogiem, odbyło się w piątek, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Rządowy pełnomocnik ds. programu „Czyste powietrze” przyjechał do Poznania na zaproszenie posła Bartłomieja Wróblewskiego.

Anna Jarmuż/biuro prasowe/poznan.pl
Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

Dodaj komentarz