Poznań: Szczepione dzieci łatwiej dostaną się do przedszkola?

Miasto Poznań postanowiło wyjść naprzeciw rodzicom, zaniepokojonym doniesieniami o rosnącej liczbie zachorowań na odrę i inne choroby zakaźne. Chce, by zaszczepione dzieci otrzymywały dodatkowe punkty podczas rekrutacji do przedszkoli.

– Zwrócimy się z pisemnym wnioskiem odpowiednio do ministerstwa edukacji oraz ministerstwa polityki społecznej,


aby umożliwić dodatkowe preferencje przy naborze do przedszkoli i żłobków dla dzieci, które są szczepione – tłumaczy Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Oczywiście nie chcemy ograniczenia dostępu do tych placówek dzieciom, które nie zostały zaszczepione, ale ustalenia kryterium przy rekrutacji do przedszkola lub żłobka pozwalającego na uzyskanie dodatkowych punktów – wyjaśnia.

Dodatkowe punkty będzie można uzyskać na podstawie, przedstawianych przez rodziców, zaświadczeń, potwierdzających, że dziecko było szczepione. Zmiany w przepisach ustawy Prawo oświatowe wpiszą się też w działania na rzecz profilaktyki. O tego typu kroki postulował m.in. samorząd lekarski.

– Już w lipcu 2017 r. lekarze zwrócili się do ministra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych. Miały one zmierzać do wprowadzenia obowiązku przedstawienia przed przyjęciem do żłobka, przedszkola i szkoły zaświadczania, potwierdzającego wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień – przypomina Mariusz Wiśniewski.

Władze Miasta Poznania zdają sobie sprawę, że obowiązujące prawo nie pozwala ograniczać dostępu do publicznych szkół i przedszkoli dzieciom, zamieszkałym na terenie gminy. Dotyczy to także tych maluchów, które nie były szczepione. Stąd propozycja, aby promować rodziców, którzy są świadomi, jakie zagrożenie niesie unikanie tego obowiązku. Posiadanie szczepień nie będzie warunkować przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola, co mogłoby stanowić ograniczenie w dostępie do nauki, w sprzeczności z Konstytucją. Celem jest jedynie ich premiowanie.

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia w ostatnich latach nastąpił wzrost zachorowań na groźne choroby zakaźne (krztusiec, polio i odrę). Dwa lata temu na odrę w Europie zachorowało 5 tys. osób. W pierwszym półroczu tego roku aż 41 tys. osób, z czego 37 zmarło. Wciąż rośnie liczba rodziców, które nie szczepią swoich dzieci. Jak wynika z danych, w tym roku w Polsce odmówiło ich już ponad 34 tys. osób.

AJ /poznan.pl/

 

(Visited 37 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz