Poznań przyjazny osobom z niepełnosprawnościami

Poza certyfikatem urząd dostał też wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w zakresie zwiększania dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Certyfikat i wyróżnienie to efekt końcowy monitoringu, jaki od kwietnia 2017 roku prowadzili w urzędzie miasta niezależni eksperci. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide oraz Fundację Eudajmonia.

Specjaliści przeanalizowali wiele aspektów miejskich działań. Sprawdzali m.in. dostępność przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami oraz to, czy mogą one swobodnie brać udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy rekreacyjnych w Poznaniu. Wzięli pod lupę organizację oświaty oraz sprawdzili, czy osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na usługi socjalne i odpowiednie warunki życia w Poznaniu.
Przyjrzeli się również działaniom Urzędu Miasta Poznania – zbadali, czy formy przekazywania informacji są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zwrócili uwagę na miejskie działania informacyjne, które mają zwalczać stereotypy i podnosić świadomość praw i godności osób z niepełnosprawnościami oraz na działania wspierające takie osoby w ich samodzielności. Eksperci sprawdzili też, czy osoby z niepełnosprawnościami są zatrudniane w Urzędzie Miasta Poznania.

Efektem ich analiz był Certyfikat Samorządu Wdrażającego Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz związane z nią wyróżnienie.

– Chcemy, by Poznań był miastem coraz bardziej przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami i osób o obniżonej sprawności – podkreśla Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Przestrzeń publiczna w Poznaniu jest dostępna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami, doceniła to ostatnio w swoim raporcie również Najwyższa Izba Kontroli. Miasto zostało też laureatem ogólnopolskiego konkursu „Lider Dostępności”. Certyfikat to kolejny wyraz docenienia naszych działań.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych to ratyfikowany przez Polskę w 2012 roku traktat, który kompleksowo opisuje prawa osób z niepełnosprawnościami w kategoriach praw człowieka i obywatela, a także definiuje obowiązki państwa związane z ochroną i realizacją tych praw. W dokumencie szczególną uwagę zwrócono na konieczność zapewnienia przez państwo możliwości godnego i niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami na zasadzie równości z innymi osobami, a także zapewnienia dostępności przestrzeni – między innymi poprzez realizację zasady uniwersalnego projektowania – oraz produktów, usług i sposobów komunikacji.

Poznań miastem bez barier

Poznań wprowadza tzw. Standardy Dostępności – czyli zbiór wytycznych, które są stosowane w projektowaniu, planowaniu oraz realizowaniu nowych inwestycji lub remontów obiektów już istniejących. Są one oparte o zasady uniwersalnego projektowania, które uwzględniają potrzeby różnych grup społecznych: osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, przemieszczających się z dziećmi, z ciężkim bagażem, czy rowerzystów.

Nad dostępnością przestrzeni miejskiej czuwa Miejska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. To ona wraz z pełnomocniczką prezydenta miasta ds. osób z niepełnosprawnościami opiniuje projekty inwestycji miejskich – sprawdza, czy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością i konsultuje je z projektantami. Od kilku lat do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowuje się także imprezy miejskie i konferencje.

Poznań był pierwszym dużym miastem, które masowo zaczęło kupować nowoczesny niskopodłogowy tabor autobusowy. Obecnie wszystkie autobusy jeżdżące liniowo są niskopodłogowe.

Niezwykle istotną kwestią dla osób o obniżonej sprawności jest dostępność do informacji. Dla osób z dysfunkcją narządu wzroku tworzone są specjalne makiety dotykowe, a osoby niewidome i słabowidzące mogą korzystać z miejskich stron internetowych. Urząd Miasta zapewnia także osobom niewidzącym możliwość korespondencji w alfabecie punktowym – adresat otrzymuje odpowiedź w alfabecie Braille’a. Miejskie strony internetowe dostosowane są do potrzeb osób niesłyszących – można tam znaleźć filmy z tłumaczem języka migowego. Natomiast dla osób o obniżonej sprawności intelektualnej tworzone są specjalne „Teksty Łatwe do Czytania”. Powstały one z myślą o osobach, które mają trudności z przeczytaniem i zrozumieniem tekstów o skomplikowanej treści.

W pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami są najważniejsze obiekty sportu i kultury: Stadion Miejski, Termy Maltańskie, Centrum Kultury Zamek, Teatr Nowy, Biblioteka Raczyńskich, Brama Poznania.

AW/poznan.pl

(Visited 26 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz