Poznań przejmuje tereny od Orlenu

Miasto Poznań porozumiało się z PKN Orlen S.A. w sprawie nabycia terenów po trzech byłych stacjach benzynowych: przy ul. Janiny Lewandowskiej (dawniej ul. 23 lutego), u zbiegu ulic Kościuszki i Taylora oraz przy ul. Opolskiej.

– Skutecznie sfinalizowaliśmy długie starania o przejęcie przez Miasto działek po dawnych stacjach paliw.


Pozyskanie od PKN Orlen działek w świetnych lokalizacjach, i plany z nimi związane, doskonale wpisują się w politykę Miasta w zakresie tworzenia terenów zieleni w Poznaniu oraz nowych miejsc parkingowych – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Na działkach, które chce przejąć miasto, jeszcze kilka lat temu działały stacje paliw Orlenu. Dziś wszystkie – u zbiegu ulic Tadeusza Kościuszki i Edwarda Taylora, Feliksa Nowowiejskiego i Janiny Lewandowskiej (dawna 23 Lutego) oraz przy ul. Opolskiej na Dębcu – są już oczyszczone i zrekultywowane.

Przy ul. Janiny Lewandowskiej oraz przy ul. Kościuszki mają powstać skwery. Jest to kolejny element podejmowanych przez obecne władze działań zmierzających do poprawy jakości życia w centrum miasta. Natomiast nieruchomość przy ul. Opolskiej znajdzie się w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Węzeł Dębiec”, w którym teren ten przeznaczono pod zabudowę usługową, parki i skwery, komunikację i infrastrukturę techniczną. Na działce tej planowana jest budowa parkingu dla osób korzystających z komunikacji publicznej.

Wszystkie działki, do których Miasto chce przejąć prawo do użytkowania wieczystego, mają łączną powierzchnię niespełna 1900 metrów kwadratowych.

PKN Orlen S.A. otrzyma w zamian nieruchomość położoną przy skrzyżowaniu ul. Strzeszyńskiej z ul. Lutycką, o powierzchni nieznacznie przekraczającej 2000 metrów kwadratowych. Teren ten przeznaczony jest, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Na tym terenie spółka będzie chciała wybudować stację paliw. Z uwagi na różnicę w cenach zamienianych nieruchomości, Orlen dokona dopłaty na rzecz Miasta.

Porozumienie, jako umowa przedwstępna zamiany podpisana w formie aktu notarialnego, zakłada że przeniesienie własności nieruchomości zostanie dokonane po uzyskaniu przez Orlen pozwolenia na budowę na stację benzynową na terenie pozyskanym od Miasta. Przedstawiciele Orlenu szacują, że przygotowanie dokumentacji oraz pozyskanie wszelkich niezbędnych zgód potrwa około roku.

/poznan.pl/ RB
Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

U zbiegu ulic Nowowiejskiego i Lewandowskiej, w miejscu gdzie kiedyś stała stacja benzynowa, powstanie skwer fot. Google Maps


(Visited 97 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz