POZNAŃ: Od kwietnia punkt recepcyjny dla uchodźców zmieni lokalizację

Od początku wojny w Ukrainie z punktu recepcyjnego na Międzynarodowych Targach Poznańskich skorzystało kilkanaście tysięcy obywateli Ukrainy. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami uchodźców od kwietnia będzie funkcjonował w dostosowanej do nich formie w budynku przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.


28 lutego 2022 r. punkt recepcyjny został otwarty w Holu Wschodnim na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W celu ułatwienia uchodźcom z Ukrainy poruszania się w obrębie Dworca Głównego w Poznaniu wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podjął decyzję, aby przenieść go do pawilonu nr 2 na MTP, gdzie funkcjonuje do chwili obecnej od 21 marca. Obsługę punktu zapewniała Caritas Archidiecezji Poznańskiej na podstawie umów zawartych z wojewodą wielkopolskim.

Charakter działań podejmowanych na punkcie był na bieżąco dostosowywany do potrzeb obywateli Ukrainy uciekających przed opresją wojny. Do końca sierpnia punkt zabezpieczał przede wszystkim podstawowe funkcje bytowe takie jak nocleg, wyżywienie, odzież. Od września punkt zapewnia działania mające na celu wspieranie aktywizacji zawodowej, integracji i aktywności społecznej. W tej lokalizacji od początku prowadzony jest również punkt kwaterunkowy, a także istnieje w nim możliwość noclegu.

– Po wielu rozmowach z uchodźcami przebywającymi w punkcie recepcyjnym dostrzegliśmy potrzebę zmiany formy pomocy, którą dotychczas udzielaliśmy obywatelom Ukrainy. Oczekują oni obecnie na pewno innego wsparcia z naszej strony niż w pierwszych miesiącach ataku na ich kraj – podkreśla wojewoda Michał Zieliński. – Teraz te działania powinny być nakierunkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w przystosowaniu się do życia w Polsce, do ich aktywizacji i integracji w naszym społeczeństwie.

Jak dodaje wojewoda, analizy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak również Caritas Archidiecezji Poznańskiej wykazały, że z punktu recepcyjnego korzysta coraz mniej nowoprzybyłych osób. Dla porównania w okresie od 5 – 12 maja 2022 r. do punktu trafiło 6674 osób, z czego 220 skorzystało z noclegu, z kolei w dniach 12 – 19 lutego br. do punktu przybyło 2433 osób, w tym 21 zdecydowały się zostać na noc.

Wśród osób odwiedzających punkt dominującą usługą jest pozyskiwanie informacji. Z danych przekazywanych w raportach Caritas wynika, że z usługi tej korzysta niemal 98 proc. osób przybywających do punktu, natomiast z noclegu jedynie niespełna 2 proc.

– Biorąc pod uwagę obecną sytuację postanowiliśmy dostosować formułę działalności pomocowej do obserwowanych potrzeb obywateli Ukrainy poprzez zwiększenie liczby punktów, w których będą mogli uzyskać niezbędne informacje, a także dostosowanie liczby doraźnych miejsc noclegowych do faktycznych potrzeb – mówi wojewoda.

Wojewoda wielkopolski pozyskał środki w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji m.in. na rozszerzenie działań informacyjno-doradczych dla uchodźców. Realizowany przy udziale środków unijnych projekt pn. „Wielkopolska – Wspólna Przyszłość” pozwolił na rozszerzenie wsparcia dla uchodźców i utworzenie sieci punktów informacyjno-doradczych. W Poznaniu punkty takie znajdują się w:

• budynku WUW, pl. Wolności 17;

• Centrum Integracji Cudzoziemców, ul. Feliksa Nowowiejskiego 25 (we współpracy z ROPS);

• siedzibie UAM, ul. Święty Marcin 78 (dedykowany w szczególności środowiskom akademickim, we współpracy z UAM).

W ramach tego samego projektu utworzono także punkty informacyjno-doradcze w delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i w Pile. Ponadto takie informacje będzie można uzyskać w punkcie zakwaterowania przy ul. Bukowskiej 27 oraz w prowadzonym przez Caritas Centrum Wsparcia dla Rodzin z Ukrainy przy ul. Przemysłowej 47.

W budynku przy ul. Bukowskiej 27, który obecnie prowadzony jest również przez Miasto Poznań na polecenie wojewody jako miejsce zakwaterowania uchodźców, znajdować się będzie punkt kwaterunkowy oraz 10 miejsc tymczasowych, z których będą mogli skorzystać obywatele Ukrainy w sytuacji przyjazdu do Poznania lub chociażby w oczekiwaniu na pociąg.

(Visited 64 times, 5 visits today)

Dodaj komentarz