Poznań: Mniejszy ruch wokół Starego Rynku

Od 15 września na części ulic wokół Starego Rynku zacznie obowiązywać znak zakazu jazdy w obu kierunkach. Głównym celem tego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa przechodniów, rowerzystów i kierowców na wąskich śródmiejskich uliczkach.

Zakaz nie będzie dotyczył wybranych grup kierowców, w tym:


mieszkańców, osób dojeżdżających do kościoła i parkingów. W związku z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu pojazdów przygotowany został regulamin, który określa kto może wjeżdżać na ulice objęte zakazem.

Zgodnie z zapisami regulaminu w ulicę oznakowaną znakiem B-1 mogą wjeżdżać pojazdy służbowe: policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pogotowia, pojazdy dojeżdżające do kościoła Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej, czy też do parkingu przy ul. Wrocławskiej 25 i Górze Przemysła 4, a także parkingu wewnętrznego Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Bazaru Poznańskiego oraz banków BZ WBK i Pekao SA. Wjazd będzie również dozwolony dla taksówek, ale tylko w czasie wykonywania zarobkowego przewozu osób w rejonie Starego Rynku bez możliwości wjazdu na płytę rynku oraz bez prawa postoju. Taksówki muszą posiadać ważną licencję na przewóz osób.

Wjazd z Warunkiem

Zmotoryzowani mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli wjeżdżać w ulicę oznakowaną znakiem B-1 po otrzymaniu „Warunków wjazdu” wydanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Warunki są wydawane na długi (min. 1 rok) lub krótki okres czasu, w zależności od potrzeb wnioskodawcy.

Wniosek o uzyskanie warunków mogą złożyć:– mieszkańcy, właściciele i najemcy lokali mających możliwość postoju pojazdów poza drogą (np. na terenie posesji),
– mieszkańcy mający możliwość korzystania z wyznaczonych miejsc postojowych (dotyczy mieszkańców ulic Paderewskiego, Szkolnej, Jaskółczej, Koziej, Gołębiej objętych znakiem B-1),
– instytucje z siedzibą znajdującą się w obszarze objętym znakiem B-1, których pojazdy mają możliwość postoju poza drogą (np. na terenie posesji),
– służby komunalne i firmy wykonujące usługi komunalne,
– redakcje mediów (wyłącznie dla samochodów służbowych),
– inne podmioty, dla których wjazd jest niezbędny i zostanie odpowiednio uargumentowany np. kurierzy dowożący przesyłki dla mieszkańców z wyłączeniem dostaw towarów dla firm i instytucji (te będą możliwe w godzinach od 6:00 do 11:00), hotele – dla przejazdu gości z potwierdzoną rezerwacją.

„Warunki wjazdu” wydawane będą na podstawie odpowiednio uzasadnionego wniosku, sporządzonego na druku dostępnym w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu lub pod adresem: www.zdm.poznan.pl, w zakładce „Załatw sprawę”. Wniosek należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, listownie lub mailowo (zdm@zdm.poznan.pl).

Szczegóły dotyczące złożenia wniosku o „Warunku wjazdu” można znaleźć na stronie http://www.zdm.poznan.pl/jak-zalatwic-sprawe.php?no=7

Załączniki

Ryszard Bączkowski/biuro prasowe/poznan.pl

(Visited 222 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz