Poznań: Lekcje skrócone ze względu na upał

W kilku poznańskich szkołach z powodu upałów uczniowie będą mieli skrócone lekcje. Na razie o taką możliwość do Wydziału Oświaty UMP wystąpiły cztery placówki – trzy podstawówki i jeden zespół szkolno-przedszkolny.    
Skrócenia lub zawieszenie lekcji z powodu upałów umożliwiają przepisy oświatowe. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej nie wskazuje górnej granicy temperatury, która ma wpływ na realizację zajęć. Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem o ich skrócenie lub zawieszenie do organu prowadzącego, jeżeli istnieje szansa, że wystąpi zagrożenie zdrowia uczniów. Bardzo wysokie temperatury mogą nieść takie ryzyko.

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. Zawieszenie lub skrócenie lekcji powinno być działaniem podjętym dopiero po wykorzystaniu innych środków zaradczych, niwelujących negatywne skutki wysokich temperatur. W uzasadnionych przypadkach lekcję można skrócić do minimum 30 minut.

W Poznaniu o taką możliwość wystąpiły w poniedziałek dyrektorzy czterech placówek: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, Szkoły Podstawowej nr 85, Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Szkoły Podstawowej nr 18. Wydział Oświaty UMP wydał im zgodę do środy. Lekcje, w wymienionych placówkach zostaną skrócone do 30 minut. 

Najbliższy tydzień w Poznaniu zapowiada się upalnie. Temperatury mogą wahać się w granicach od 29 do nawet 33 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał z tego powodu ostrzeżenie drugiego stopnia.

AJ /poznan.pl/

(Visited 54 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz