Poznań: Las zamiast pola golfowego [FILM]

W Poznaniu przybędzie terenów zieleni wysokiej. Prezydent Poznania podjął decyzję o zalesieniu działki pomiędzy ulicami Słupską, Polanowską i Białoborską w Krzyżownikach. Cały teren ma około 60 ha. Las to nowy pomysł na to miejsce.


Wcześniej, przez wiele lat mówiło się, że na tym terenie powinno powstać pełnowymiarowe pole golfowe. Konieczna więc będzie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. 

– Chcemy zalesić duży obszar w granicach miasta. Na 23 ha terenu zamierzamy posadzić 184 tysiące drzew, a na pozostałej części działki uzupełnić istniejący już drzewostan, tworząc miejsce o wysokiej wartości przyrodniczej i ekologicznej – tłumaczy prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. – Mieszkańcy oczekują od nas działań poprawiających jakość powietrza i warunków środowiskowych w mieście. Potrzebują miejsc do rekreacji i wypoczynku w otoczeniu przyrody. Będę zabiegał o taki dobór gatunkowy drzew, by pozytywny wpływ tych nasadzeń na środowisko był jak najwyższy. Liczę, że radni miasta Poznania zgodzą się na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. To inwestycja potrzebna nie tylko mieszkańcom osiedla Krzyżowniki-Smochowice, gdzie często występuje problem złej jakości powietrza. Korzystać z niego będą wszyscy poznaniacy i poznanianki.

Cała działka ma powierzchnię około 60 hektarów, z czego ponad połowa terenu – 32 ha, jest porośnięta zielenią wysoką, której główny trzon stanowią drzewa gatunków takich jak: brzozy, klony, lipy, dęby, świerki, topole i buki. Szacowana liczba drzew znajdujących się obecnie na tym terenie wynosi 64 tysiące, ich zagęszczenie jest jednak bardzo nieregularne. Drzewa w tym miejscu będą dosadzane. Pozostały teren, nieporośnięty zielenią wysoką, o powierzchni 23 hektarów zostanie zalesiony. W tym miejscu posadzone będzie 184 tys. drzew. 5 ha będzie przeznaczonych na zagospodarowanie rekreacyjne.

– Bardzo się cieszę z takiej decyzji pana prezydenta. Zalesienie tego terenu i zaprzestanie starań o budowę pola golfowego jest w pełni uzasadnione – mówi Mieczysław Broński, dyrektor Zakładu Lasów Poznańskich. – Przez 14 lat żaden inwestor nie zainteresował się ideą stworzenia pola golfowego. Przez lata teren ulegał coraz większej degradacji. Powstanie lasu w tym miejscu jest dobrym pomysłem. Teren ten znajduje się w Północno-Zachodnim Klinie Zieleni, w otoczeniu kompleksów leśnych. Poza tym, skupisko drzew to naturalna tarcza, która chroni przed zanieczyszczeniami powietrza, wysokimi temperaturami i przeciwdziała skutkom zmian klimatu. Miejsce to będzie służyć wszystkim mieszkańcom – dodaje dyrektor ZLP.

Zgodnie z pomysłem, około 5 ha powierzchni miałaby zająć zabudowa rekreacyjna. Na terenie dawnej szkółki mogłoby powstać ścieżki dendrologiczne do celów edukacyjnych. Projekt pozwoli m.in. na przeprowadzanie dla dzieci i młodzieży lekcji z przyrody. Pomoże poznać gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych. Atrakcją mogłaby być także np. siłownia zewnętrzna czy ścianka wspinaczkowa.

Jeśli znajdą się inwestorzy, zagospodarować można będzie także pozostały obszar. Powstać mogłaby tam np. lodziarnia, szkółka jeździecka, pole do minigolfa czy centrum promocji zdrowia i rekreacji. 

– Zanim to nastąpi teren będzie uporządkowany – tak, aby spełniał normy bezpieczeństwa. Wtedy zostanie udostępniony mieszkańcom. Mamy nadzieję, że nastąpi to już wiosną przyszłego roku – tłumaczy Mieczysław Broński. 

Obecnie zarządcą działki przy ul. Słupskiej jest Zakład Lasów Poznańskich. Do 2010 r. działała tam szkółka Krzyżowniki (produkcja roślin zakończyła się jednak wcześniej, bo 2005 r.). W latach 2011 – 2015 obszar był administrowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Teren z roku na rok podlegał coraz większej degradacji. W tym czasie trwało bowiem poszukiwanie inwestora, który miałby wybudować w tym miejscu profesjonalne pole golfowe. Zaprzestanie zabiegów gospodarczych spowodowało pojawienie się inwazyjnych gatunków roślin i owadów. W miejscu tym znajduje się także kilka zdewastowanych budynków i pozostałości po obiektach, które ze względów bezpieczeństwa kwalifikują się do rozbiórki lub remontu. Pozostawienie tego terenu w obecnym stanie stwarza realne zagrożenie dla pobliskich lasów.

Powstanie profesjonalnego pola golfowego w rejonie ul. Słupskiej nie jest już brane pod uwagę. Wiadomo już, że taki obiekt stanąć ma w Tarnowie Podgórnym. Gmina ma już inwestora. 

Tereny zielone to ogromny atut Poznania. Ponad 4200 hektarów obszaru miasta stanowią lasy miejskie, z czego w administracji Zakładu Lasów Poznańskich znajduje się ponad 2500 hektarów lasów. Do tego dochodzą 44 parki, 116 skwerów oraz 91 hektarów naturalnej i dzikiej roślinności. 

W ciągu ostatnich lat powstało wiele nowych parków, kolejne zostały odnowione, m.in.: na os. Czecha/os. Rusa, w Starym Korycie Warty, przy ul. Heweliusza, parku im. K. Marcinkowskiego i Górczyńskiego czy skweru im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. 

Każdego roku Zarząd Zieleni Miejskiej sadzi ponad 600 nowych drzew, w 2018 r. liczba nowych nasadzeń wyniosła aż 870, natomiast Zakład Lasów Poznańskich rocznie sadzi od 40 do 60 tysięcy sadzonek drzew leśnych. Roślinność pojawia się w Poznaniu także przy okazji inwestycji. Przykładów jest wiele. Na ul. Św. Marcin po remoncie powstała zielona aleja, którą tworzy 65 drzew (klonów pospolitych i lip holenderskich). Jest to ponad dwukrotnie więcej drzew niż rosło na tym obszarze przed rozpoczęciem robót. Podobnie będzie na ul. Taczaka. W ramach prac, które zakończą się wiosną przyszłego roku zasadzonych zostanie 21 drzew (do tej pory było ich jedynie 10). Do tego dochodzą „poletka” z krzewami (9 po stronie południowej ulicy oraz pod każdym drzewem).

AJ /poznan.pl/

(Visited 116 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz