Poznań i Hanower świętują 40-lecie współpracy

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, wziął udział w uroczystych obchodach partnerstwa miast Poznań i Hanower. Razem z Sabine Tegtmeyer-Dette, pierwszą radną Hanoweru, oficjalnie podpisał „Memorandum kontynuacji dobrych stosunków”.
Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak razem z Regine Kramarek, burmistrz Hanoweru, uczestniczył w piątek w uroczystych obchodach 40-lecia partnerstwa obu miast oraz 40-lecia Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Hanowerze.

W sobotę podczas oficjalnej uroczystości odczytano „Memorandum kontynuacji dobrych stosunków”. Pod jego tekstem podpisali się: Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania oraz Sabine Tegtmeyer-Dette, pierwsza radna Miasta Hanower, zastępczyni burmistrza.

„W ten sposób umacniamy i odnawiamy naszą obietnicę wspierania wymiany w licznych obszarach – stwierdzili samorządowcy w dokumencie. –  Ze względu na liczne konflikty na całym świecie, w duchu porozumienia założycielskiego naszego partnerstwa miast będziemy dążyć do pogłębienia poszanowania, zaufania i wzajemnego zrozumienia między naszymi miastami oraz prowadzić działania na rzecz pokoju i tolerancji w Europie oraz na świecie”.

– Dziękuję za 40 lat aktywnego partnerstwa Poznania i Hanoweru! – mówił Jacek Jaśkowiak. –  Jego architektem był nadburmistrz Herbert Schmalstieg, który w czasach dla Polski bardzo trudnych doprowadził do umowy między naszymi miastami. Ówczesna współpraca, ale też wsparcie, jakie poznaniacy otrzymali od sąsiadów z Hanoweru, stały się fundamentem łączących nas obecnie silnych relacji w wielu obszarach. Musimy je pielęgnować i rozwijać!

– Szanowny Panie Prezydencie, jest Pan zawsze mile widzianym gościem w Hanowerze – podkreśliła Sabine Tegtmeyer-Dette, pierwsza radna Miasta Hanower. – 40 lat partnerstwa miast między Poznaniem i Hanowerem oznacza też cztery dziesięciolecia, w których dzięki przyjaźni naszych miast przyczyniliśmy się do poprawy stosunków między wrogimi wcześniej narodami. Dzisiaj możemy być bardzo dumni, że osoby z Poznania i Hanoweru współpracowały w wielu projektach na rzecz pokoju i tolerancji. Właśnie teraz, kiedy w całej Europie rozpowszechniają się nastroje ksenofobiczne, stereotypowe światopoglądy i nietolerancja, możemy jeszcze silniej wykorzystać nasze partnerstwo miast do zachowania pamięci o naszej wspólnej historii, uczenia się z niej oraz nawiązywania przyjaznych relacji na przyszłość.

Współpraca Poznania i Hanoweru okazała się możliwa po podpisaniu w 1970 roku umowy pomiędzy Polską Republiką Ludową a Republiką Federalną Niemiec. Wtedy też doszło do pierwszych kontaktów obu miast. Ważną rolę odegrał fakt, że zarówno w Poznaniu, jak i w Hanowerze odbywały się znane i poważane targi międzynarodowe.

Od 1977 roku władze miejskie usilnie pracowały nad nadaniem nieformalnym kontaktom bardziej sformalizowanej formy. Umowa o partnerstwie między Hanowerem a Poznaniem została podpisana 29 października 1979 r. Obecnie współpraca obejmuje następujące dziedziny: kultura, sport, opieka nad dziećmi i młodzieżą, opieka i pomoc społeczna, komunikacja i transport, ochrona środowiska.

Przedstawiciele obu miast systematycznie wymieniają się doświadczeniami. W 2016 roku wzięli udział  w Samorządowym Trójkącie Weimarskim, podczas którego dzieli się doświadczeniami. Do udziału w spotkaniu zaproszono wówczas szerokie grono ekspertów i praktyków – rozmawiano m.in. o innowacyjnych formach wspierania młodych przedsiębiorców oraz seniorów.

AW /poznan.pl/

(Visited 86 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz