Poznań ambasadorem Karty Różnorodności

Miejskie instytucje – Zarząd Dróg Miejskich oraz Poznańskie Centrum Świadczeń – podpisały Kartę Różnorodności. Sygnatariusze zadeklarowali tym samym wprowadzanie polityki zarządzania różnorodnością i przeciwdziałania dyskryminacji w tych jednostkach.


Dokładnie rok temu Kartę Różnorodności podpisał prezydent Jacek Jaśkowiak. Poznań znalazł się w gronie 7 tysięcy firm, organizacji i instytucji z 17 krajów Europy, które aktywnie przeciwdziałają dyskryminacji i mobbingowi, tworząc przyjazne miejsca pracy. Poznań był drugim po Słupsku samorządem, który przyjął założenia Karty.

– Przyjmując Kartę wpisaliśmy Poznań w ogólnoeuropejski nurt. Wszystkie kraje Unii Europejskiej, mając pełną świadomość różnorodności, wielokulturowości i wielorasowości swoich społeczeństw, stwierdziły, że jest to niesamowity potencjał. Ten potencjał należy wykorzystać dla rozwoju. Niewątpliwie tworzenie przyjaznych warunków w pracy i otoczeniu biznesowym na niwie równości, sprzyja rozwojowi danej kultury organizacyjnej – powiedział Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania w czasie seminarium, poświęconego Karcie Różnorodności.

Po roku obowiązywania Karty Różnorodności, w urzędzie miasta zorganizowano seminarium dla przedstawicieli niemal 30 spółek miejskich i jednostek organizacyjnych miasta, w którym przedstawiono czym jest Karta, jakie niesie idee oraz wyjaśniono sposoby wdrażania Karty w praktyce. W trakcie spotkania podpis na dokumencie złożyli także dyrektorzy dwóch miejskich instytucji – Zarządu Dróg Miejskich oraz Poznańskiego Centrum Świadczeń.

– Kadrę PCŚ w dużej mierze stanowią młodzi rodzicie, którym proponujemy elastyczny system pracy.


Ponadto zatrudniamy też osoby z niepełnosprawnościami. Z naszymi zadaniami dostosowujemy się do różnych wartości. W rzeczywistości realizujemy założenia Karty Różnorodności już od wielu lat, a dzisiaj podpisujemy się pod tym standardem – zapewnia Grzegorz Karolczyk, dyrektor Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Katarzyna Bolimowska, dyrektorka Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu podkresla, że przyjęcie Karty zbiega się z 55-leciem ZDM, które w swoich działaniach kieruje sie ideą różnorodności wdrażając warunki dla zrównoważonego transportu. Przyjęcie Karty dla organizacji oznacza otwarcie się Firmy również na jej pracowaników.

Karta Różnorodności to europejska inicjatywa na rzecz promocji i rozpowszechniania polityki równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Karta jest dobrowolnym, pisemnym zobowiązaniem sygnatariusza – przedsiębiorstwa lub instytucji publicznej – do wdrożenia rozwiązań na rzecz równego. Sygnatariusz podejmuje się m.in. przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, zapewnienia równości w zakresie wynagrodzenia, dostępu do pracy, awansów i szkoleń, prowadzenia wśród pracowników i współpracujących z nim podmiotów promocji i edukacji w zakresie różnorodności.

– Organizacja, która decyduje się na przyjęcie Karty Różnorodności, jest zobowiązana do przeprowadzenia ankiety dotyczącej struktury zatrudnienia i sposobu zarządzania zasobami ludzkimi. Tę ankietę należy przesłać do Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dyrektorka Generalna FOB, która odpowiada za koordynację polskiej Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej jest także dzisiaj z nami na uroczystości podpisania Karty przez miejskie instytucje – mówi Marta Mazurek, pełnomocniczka ds. przeciwdziałania wykluczeniom.

Hubert Bugajny/biuro prasowe/poznan.pl


(Visited 415 times, 1 visits today)

Leave a Reply