Pożegnanie Stefana Mikołajczaka: „Będziemy Mu zawsze wdzięczni”

W piątek 5 kwietnia, na cmentarzu parafialnym w Skokach, spoczął Stefan Mikołajczak, pierwszy Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 

W imieniu wielkopolskich samorządowców, swojego poprzednika pożegnał Marszałek Marek Woźniak, mówiąc:

„Droga Rodzino, Szanowni Zebrani.
Żegnamy dziś naszego Kolegę samorządowca, człowieka służby publicznej, byłego wicewojewodę poznańskiego, dyrektora Wydziału Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a przede wszystkim pierwszego marszałka Województwa Wielkopolskiego, powstałego po reformie roku 1998. 
Będziemy Mu zawsze wdzięczni za ogromne zaangażowanie, pracę i ambicje, z jakimi realizował proces budowy struktur samorządu województwa, jak też jego niełatwej integracji terytorialnej. 
Poświęcił ogrom czasu na bezpośredni kontakt z lokalnym środowiskami, aby przekonać je do wspólnego budowania dużej Wielkopolski scalonej z pięciu małych województw, jako wspólnoty silnej i zdolnej do pomyślnego rozwoju. 
Rozumiał i wspierał aspiracje lokalnego samorządu. 
Bezcenne w tej ogromnej pracy okazało się doświadczenie wyniesione z administracji rządowej, znajomość problemów rolnictwa, ale także wiedza o problemach Wielkopolski z dala od metropolii, zwłaszcza ziemi wągrowieckiej, którą sobie szczególnie ukochał i o którą szczególnie starał się zadbać. 
Samorząd Wielkopolski stał się Jego pasją także w innych wymiarach. Z potrzeby serca dbał o wpieranie kultury, zwłaszcza marszałkowskich instytucji: opery, filharmonii czy teatrów. 
Rozumiał ogromne znaczenie działań Ochotniczej Straży Pożarnej dla bezpieczeństwa Wielkopolski i dla realizacji aspiracji społecznych lokalnych środowisk. 
Starał się wspierać finansowo z budżetu województwa i poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zakupy potrzebnego sprzętu. 
Także później, jako radny województwa, zabiegał o stabilne finansowanie OSP z budżetu województwa i środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Wspólnie udało nam się wprowadzić program stabilnego finansowania zakupu pojazdów dla wielkopolskich ochotników. 
Pomimo zauważalnych problemów zdrowotnych, Stefan Mikołajczak nie stosował wobec siebie taryfy ulgowej. Zawsze kiedy mógł, był obecny na komisjach i sesjach sejmiku. 
Aktywnie uczestniczył także w Radzie Społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii. 
Będzie nam brakowało Jego pragmatycznego podejścia, opartego na wiedzy i doświadczeniu życiowym.

W imieniu wielkopolskich samorządowców, obecnych i byłych członków Zarządu Województwa, przewodniczących Sejmiku i radnych, prezydentów, starostów, wójtów i burmistrzów, 
a także pracowników Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych, chciałbym powiedzieć:
Panie Marszałku, Stefanie, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Spoczywaj w pokoju!”.

Fot. Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Poznaniu
(Visited 203 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz