Pożar magazynu ze słomą i pracowita służbą gnieźnieńskich strażaków

Służba w dniu 8 marca 2019 roku okazała się bardzo pracowita dla strażaków z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Już o godzinie 10:25 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie wpłynęła informacja o pożarze budynku, w którym składowana była słoma służąca jako opał do kotłowni w miejscowości Łabiszynek (gm. Gniezno).


Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gnieźnie (GBA-Rt 2,5/25, GCBA-Rt 5/32, GCBA 9,5/50 oraz SLRr), a także siły i środki Ochotniczych Straży Pożarnych z Modliszewa (GCBA-Rt 6/32, GBM-Rt 2,5/8), Zdziechowy (GCBA  6/46) oraz Strzyżewa Smykowego (GBM-Rt 2,/8). Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar słomy wewnątrz budynku magazynowego oraz pożar całkowity ciągnika, który prowadził prace uzupełniając zapas słomy w magazynie. Operator ciągnika, który zauważył pożar podczas próby ewakuacji mienia uległ poparzeniu (dłoń, twarz – oparzenia I i II stopnia) wymagał udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy (wsparcie psychiczne, opatrunek hydrożelowy). Pierwszy Kierujący Działaniem Ratowniczym otrzymał informację, że magazyn jest całkowicie wypełniony słomą (ok 250 szt. wewnątrz magazynu). Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz przystąpieniu do gaszenia palącej się słomy w magazynie. Bardzo silne podmuchy wiatru znacznie utrudniały prowadzenie działań gaśniczych, dopowietrzając pożar. Na miejsce zdarzenia przybyła grupa operacyjna Komendanta Powiatowego PSP w Gnieźnie ( Z-ca Komendanta Powiatowego, Z-ca Dowódcy JRG Gniezno). Podczas działań utworzono trzy odcinki bojowe: DOWÓZ, BUFOR (gdzie wykorzystano zbiornik brezentowy o pojemności 10 m3 oraz pojazd GCBA) i NATARCIE( praca w sprzęcie ochrony układu oddechowego, prace przy użyciu kamery termowizyjnej, podawano do 5 prądów gaśniczych). Zaopatrzenie wodne realizowano poprzez dowożenie, korzystając z 3  hydrantów nadziemnych w pobliskich miejscowościach. Z uwagi na całkowite wypełnienie obiektu materiałem palnym, silne zadymienie oraz obawą o stabilność konstrukcji budynku KDR polecił prowadzenia działań z zewnątrz. Osoba poszkodowana została przetransportowana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala. Po lokalizacji pożaru przystąpiono do dogaszania palącej się słomy. W tym celu wykorzystywano podstawioną przez kierownictwo zakładu koparko-ładowarkę, która wywoziła tlącą się słomę na zewnątrz budynku w celu jej dogaszania. Sprzęt ten w dalszej fazie działań uległ awarii, a w jego miejsce po znacznym czasie przybyły inne maszyny, co wydłużyło działania ratowniczo-gaśnicze. Pracujący na miejscu zdarzenia strażacy w trakcie działań otrzymali dwa posiłki regeneracyjne zorganizowane przez przybyłych na miejsce zdarzenia Wójt Gminy Gniezno oraz Zastępcę Wójta Gminy Gniezno. Łącznie w trwających ponad 14 godzin działaniach udział wzięło 10 zastępów w sile 36 strażaków. W wyniku pożaru spaleniu uległ ciągnik rolniczy oraz około 250 dużych balotów słomy. Wstępnie oszacowane straty to 250 tysięcy złotych. Przyczynę pożaru ustala wezwana na miejsce zdarzenia Policja. Rejon chroniony gnieźnieńskiej komendy na czas prowadzenia działań zabezpieczany był przez zastęp z OSP Niechanowo.

Pożar w Łabiszynku nie był jedynym zdarzeniem podczas pełnionej służby zarówno dla strażaków PSP jak i druhów z OSP na terenie całego powiatu gnieźnieńskiego. Po wyjeździe do pożaru w Łabiszynku do siedziby KP PSP w Gnieźnie przybyła mieszkanka miasta Gniezno, z mocno opuchniętym palcem, na którym znajdował się pierścionek. Kierownictwo tutejszej komendy wraz z obsadą SK KP udzieliło osobie wsparcia psychicznego, a następnie za pomocą specjalnych nożyczek uwolniło palce od uciskającej biżuterii.

W wyniku silnych podmuchów wiatru na terenie chronionym tego dnia interweniowały zastępy z:  JRG Gniezno (SD-37 zwisające rynny i opierzenia na terenie miasta Gniezno oraz drzewo wraz z OSP Zdziechowa), OSP Łubowo i Lednogóra (przewrócony blaszany garaż), OSP Karniszewo (zwisający konar nad przystankiem), OSP Czerniejewo i OSP Żydowo (przewrócone drzewo), OSP Kiszkowo wraz z OSP Czerniejewo (drzewa oparte o siebie przy budynku jednorodzinnym), OSP Ułanowo (zwisający konar drzewa). Ponadto do SK KP w Gnieźnie po godzinie 15:00 wpłynęła informacja o pożarze stodoły w miejscowości Zdziechowa. Po wysłaniu na miejsce zdarzenia zastępów z OSP Zdziechowa i Łubowo zastano palące się resztki słomy po pożarze, który miał miejsce dwa dni wcześniej. Natomiast przebywający na zabezpieczeniu rejonu chronionego JRG Gniezno, zastęp z OSP Niechanowo interweniował przy pożarze trawy.  Ostatnią interwencją podczas tej służby było nocne zgłoszenie po godzinie 3:00 dotyczące zadymienia w budynku wielorodzinnym w miejscowości Trzemeszno. Po dojeździe na miejsce zdarzenia sił i środków z OSP Trzemeszno (GCBA-Rt 5/35) i JRG Gniezno (GBA-Rt 2,5/25) ustalono, że doszło do zagotowania wody w piecu centralnego ogrzewania. W sumie podczas piątkowej służby odnotowano 13  interwencji ( 3 pożary, 10 miejscowych zagrożeń).

Opracowanie: st. kpt. Łukasz Michalak

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Gnieźnie, OSP Łubowo, OSP Modliszewo.

psp.wlkp.pl

(Visited 59 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz