POWIAT SZAMOTULSKI: Starosta Kwaśniewicz informuje – wiadukt dla Szamotuł coraz bliżej !

Starosta Kwaśniewicz informuje – wiadukt dla Szamotuł coraz bliżej !

Piątek 13-nastego okazał się szczęśliwy dla Powiatu Szamotulskiego,


bowiem w odpowiedzi na aplikację do programu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” zapadła decyzja Polskich Linii Kolejowych o zakwalifikowaniu przedsięwzięcia pn. Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ramach IV etapu obwodnicy Szamotuł w miejscowości Gaj Mały” do realizacji. Zakładany poziom dofinansowania ustalony został do kwoty 10 mln zł netto.
(Visited 208 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz