Powiat nowotomyski – Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu w styczniu 2017 roku.

Informacja o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie powiatu nowotomyskiego w styczniu 2017 roku.

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA TERENIE POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W STYCZNIU 2017 ROKU

W styczniu 2017 roku na drogach powiatu zaistniały łącznie 43 zdarzenia: 3 wypadki drogowe w wyniku których 1 osoba poniosła śmierć na miejscu, a 5 osób zostało rannych oraz 40 kolizji drogowych.

STAN BEZPIECZEŃSTWA

Liczba wypadków drogowych 2015 2016 2017
W bieżącym miesiącu 4 3 3
Od początku roku 4 3 3

 

Liczba kolizji drogowych 2015 2016 2017
W bieżącym miesiącu 38 23 40
Od początku roku 38 23 40

 

Liczba osób rannych 2015 2016 2017
W bieżącym miesiącu 3 3 5
Od początku roku 3 3 5

 

Liczba osób zabitych 2015 2016 2017
W bieżącym miesiącu 2 0 1
Od początku roku 2 0 1

PRZYCZYNY

Najczęstsze przyczyny powstawania zdarzeń drogowych w styczniu 2017 r. to:

– niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 11 zdarzeń,

– nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu –  9 zdarzeń,

– niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami  – 3 zdarzenia,

– nieprawidłowe cofanie – 3 zdarzenie.

MIEJSCA ZAGROŻONE

Autostrada A2 – 3 zdarzenia  ( 3 kolizje)

Drogi wojewódzkie:

– nr W302 – 4 zdarzenia  ( 4 kolizje)

– nr W305 – 4 zdarzenia  ( 4 kolizje)

– nr W307 – 4 zdarzenia  ( 1 wypadek, 3 kolizje )

– nr W308 – 3 zdarzenia  ( 3 kolizje)

Drogi powiatowe:

– nr 2709P – 1 zdarzenie ( 1 wypadek )

– nr 2724P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2727P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2738P – 5 zdarzeń ( 5 kolizji)

– nr 2739P – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

– nr 2742P – 1 zdarzenie ( 1 wypadek )

Drogi gminne – 14 zdarzeń ( 14 kolizji )

Drogi inne (niepubliczne) – 1 zdarzenie ( 1 kolizja )

NIETRZEŹWI KIEROWCY

W styczniu 2017 r. policjanci ujawnili na terenie powiatu nowotomyskiego 10 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 1 kierującego w stanie po użyciu alkoholu.

SPRAWCY

W styczniu 2017 r. kierujący samochodami osobowymi spowodowali  26 zdarzeń, kierujący samochodami ciężarowymi do 3,5 t spowodowali 3 zdarzenie, kierujący autobusem spowodował 1 zdarzenie, a 2 zdarzenia spowodowali kierujący niustalonymi pojazdami.

 

(Visited 290 times, 1 visits today)

Leave a Reply