POWIAT NOWOTOMYSKI: 80 laptopów do edukacji zdalnej trafiło szkół zawodowych z terenu powiatu

Kolejnych 80 laptopów wraz z oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia edukacji zdalnej trafiło właśnie do wszystkich szkół o profilu zawodowym z terenu powiatu nowotomyskiego.


Było to możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Wsparcie edukacji zdalnej w szkołach kształcenia zawodowego na terenie powiatu nowotomyskiego”, który uzyskał dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach naboru wniosków przeprowadzonego w trybie nadzwyczajnym w zakresie epidemii COVID-19. Zakup laptopów za łączną kwotę 321 768,00 zł został sfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakupione przez Powiat Nowotomyski laptopy zostały przekazane szkołom, dla których powiat jest organem prowadzącym, a następnie będą udostępniane nieodpłatnie nauczycielom oraz uczniom techników i szkół branżowych I stopnia na potrzeby nauki zdalnej. Po ustąpieniu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, zakupiony w projekcie sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia zawodowego w trybie stacjonarnym.

Powiat Nowotomyski
(Visited 118 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz