Powiat Nowotomyski- 250.000 tys. zł z przeznaczeniem na „WIADUKT” w Nowym Tomyślu

W środę, 27 września odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Nowotomyskiego. Radni podziękowali za wieloletnią pracę dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Teresie Sienkiewicz, która kierowała tą jednostką przez 18 lat. W głównej mierze sesja poświęcona była szkolnictwu ponadgimnazjalnemu.


Powiatowi rajcy przyjęli pakiet uchwał oświatowych, których celem jest dostosowanie sieci szkół do wymogów reformy szkolnictwa. Radni zabezpieczyli również w budżecie środki na dokumentację projektową dotyczącą budowy wiaduktu w Nowym Tomyślu.

Zgodnie ze zmianami w edukacji, na sesji podjęty został pakiet uchwał stwierdzających przekształcenie niektórych typów szkół, które od obecnego roku szkolnego funkcjonują zgodnie z założeniami reformy oświaty. W szczególności, dotyczy to szkół podstawowych, które stały się ośmioklasowe – w przypadku powiatu jest to szkoła podstawowa specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zbąszyniu. Ponadto, dotychczasowe zasadnicze szkoły zawodowe przekształcone zostały w Branżowe Szkoły I stopnia. Pozostałe uchwały podjęte w sprawie szkoły przysposabiającej do zawodu oraz w szkołach policealnych, nie niosą za sobą znaczących zmian. Dalsze wdrażanie reformy do systemu szkolnictwa ponadpodstawowego w naszym powiecie, następować będzie do roku 2020.

Kolejną ważną dla mieszkańców naszego powiatu była uchwała o zabezpieczeniu w budżecie powiatu środków w wysokości 250.000 tysięcy złotych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu”. Zarząd Powiatu od samego początku inicjował i wspierał działania dążące do budowy wiaduktu.
 

(Visited 748 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz